Boriumbemesting voor gewassluiting uitvoeren Pagina printen

donderdag 13 juni 2019

Zand- en dalgronden zijn gevoelig voor boriumgebrek. Borium is op deze gronden van nature weinig aanwezig en wordt ook slecht vastgehouden. Boriumgebrek vertoont zich meestal pas na half juli. Op basis van ervaringen in het verleden, is het verstandig om preventief een boriumhoudende meststof toe te dienen als boriumgebrek verwacht wordt.

Wanneer is boriumgebrek te verwachten?
Op zand- en dalgronden neemt de kans op boriumgebrek toe bij een hoge pH (> 5,8) en droogte. Lössgronden zijn licht gevoelig voor een boriumgebrek, zavel- en kleigronden zijn van nature boriumrijk. Incidenteel kan op deze gronden een gebrek optreden bij een dun kleipakket met daaronder zand, in een droge periode.

Symptomen van gebrek
Een boriumgebrek veroorzaakt hartrot. Hartrot toont zich door het afsterven en zwartverkleuren van de jongste hartbladeren. Kort daarna verkleuren de bladstelen van de overige bladeren bovenaan bruinzwart en vertonen overdwarse barsten. Het bietenloof kleurt later geel en wordt extra gevoelig voor bladschimmels. Tenslotte kleurt de bietenkop zwart en gaat rotten. Daarnaast vormt de biet nieuwe zijscheuten. Een ernstig gebrek kan forse financiële opbrengstderving met zich meebrengen. Bij de eerste gebreksverschijnselen, vanaf circa half juli, is de eerste schade al geleden.

Passend ingrijpen
Een bespuiting met een boriumhoudende meststof kan schade als gevolg van een tekort voorkomen. De adviesdosering is 300 tot 500 gram B/ha. Gebruik minimaal 400 gram B/ha op erg droogtegevoelige gronden. De toepassing dient voor de gewassluiting uitgevoerd te worden. Daarnaast kan de bemesting ook met een vaste boriumhoudende meststof plaatsvinden. Een vloeibare boriummeststof kan met de onkruidbestrijding meegespoten worden als deze nog niet is afgerond. Op behoeftige percelen kan in een aparte bespuiting de volledige gift gespoten worden als dit nog niet is gebeurd.

Meer informatie over boriumgebrek en adviezen kunt u vinden in de teelthandleiding.


Foto 1.  Boriumgebrek als gevolg van een hoge pH (6,9) op zandgrond. Ernstige schade kan een forse opbrengstderving veroorzaken.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.