Blijf de bladluizensituatie goed in de gaten houden Pagina printen

woensdag 29 mei 2019

Zwarte bonenluizen zijn goed waar te nemen in suikerbieten. Groene perzikluizen daarentegen zijn veel moeilijker te zien. Bovendien is op dit moment de schadedrempel al bereikt als er meer dan 2 groene perzikluizen op 10 bietenplanten zitten. Dit komt omdat ze virussen kunnen overdragen. Het blijft dus belangrijk om wekelijks de bladluizen te blijven tellen, ook als er reeds een bespuiting heeft plaatsgevonden. Op dit moment zien we een toename van de bladluizen. 

Bladluiswaarschuwingskaart
Op de bladluiswaarschuwingskaart, die tevens op het ledenportaal van Suiker Unie/Cosun te vinden, is de actuele situatie van de groene perzikluizen op de getelde percelen te zien. In het zuidwesten en in Flevoland is deze week op diverse percelen de schadedrempel overschreden.

Bestrijding
Als de schadedrempel van 2 bladluizen per 10 planten is overschreden, voer dan een bespuiting uit met Teppeki, UPL Pirimicarb, Pirimor, Bariard, Calypso of Batavia. Teppeki, UPL Pirimicarb en Pirimor hebben op dit moment de voorkeur, omdat deze middelen de meeste natuurlijke vijanden sparen. Voor Teppeki is het belangrijk dat de bieten minimaal 6 echte bladeren hebben. Voor UPL Pirimicarb en Pirimor is het belangrijk dat de temperatuur hoger is dan 20°C, omdat het middel moet kunnen dampen om zijn werking te kunnen doen.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden in de eerder verschenen berichten ‘Groene perzikluis in vangbak aangetroffen’ en  ‘Schadedrempel groene perzikluis op 1 perceel overschreden in Zeeuws-Vlaanderen’.


Foto 1. De situatie van groene perzikbladluizen op 29 mei 2019 (10.15 uur). De rode tekens geven aan waar de schadedrempel is overschreden afgelopen week.


Foto 2. Symptomen van vergelingsvirussen overgedragen door groene perzikluizen. Dit begint met enkele bladeren, maar breidt vervolgens uit, waardoor schade tot 50% kan optreden. Vaak is schade als eerste waar te nemen op luwtes op een perceel.


Foto 3. Een gevleugelde groene perzikluis. De kop en het borststuk van de gevleugelde perzikluis is altijd zwart. De buik is groen. De groene buik valt het beste op als u de bladluis van de zij- of onderkant bekijkt.


Foto 4. Groene perzikluizen. Niet alle groene luizen zijn groene perzikluizen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.