Eerste bietenvliegeitjes zijn opgemerkt Pagina printen

donderdag 23 mei 2019

Vorige week zijn de eerste eitjes van de bietenvlieg gevonden in meerdere regio’s van Nederland. De meldingen kwamen uit Zeeland, Drenthe en de Noordoostpolder. Ingrijpen met insecticiden is alleen nodig indien de schadedrempel is overschreden en dat is tot op heden nog niet het geval.

Eitjes tellen voor bepaling schadedrempel
De eipakketjes worden afgezet aan de onderkant van de kiemlobben of onder de echte blaadjes (foto 1). De eitjes ontwikkelen zich gedurende enkele weken, waarbij de temperatuur een belangrijke rol speelt. Binnen enkele weken na aanvang van de eileg kunnen de eerste mineergangen verwacht worden, dus rond eind mei (foto 2).

Na overschrijden schadedrempel spuiten bij eerste mineergangen
Het moment waarop de eerste mineergangen zichtbaar zijn, is het optimale bestrijdingsmoment voor een insecticide toepassing als de schadedrempel overschreden is (zie ook tabel 2). De bespuiting kan uitgevoerd worden met Decis (of andere middelen met deltamethrin; 0,3 l/ha, kijk op het etiket hoe vaak het middel mag worden toegepast) of Batavia (0,75 l/ha). Batavia (spirotetramat) heeft een vrijstelling van 1 april tot en met 29 juli 2019 en mag maximaal twee keer worden toegepast. Om de opname van Batavia te verbeteren dient 2,0 liter Robbester per hectare te worden toegevoegd. Batavia (spirotetramat) heeft een nevenwerking op bietenvlieg. Bij zowel te vroeg, als te laat spuiten heeft een bespuiting met insecticide geen effect. Er dient alleen een bespuiting uitgevoerd te worden bij overschrijding van de schadedrempel (tabel 1).

Natuurlijke vijanden sparen
Bij de bestrijding van de bietenvlieg met Decis kan een pyrethroïdenresistente bladluispopulatie snel toenemen De populatieopbouw van de luizen wordt versneld bij een bespuiting met een breedwerkend middel waarbij alle natuurlijke vijanden ook worden gedood. Decis is daarom niet bruikbaar in een geïntegreerde teelt en Batavia is beperkt bruikbaar omdat het een aantal verschillende soorten nuttige insecten spaart (bron: milieumeetlat.nl).

Meer informatie over bietenvliegen is te vinden in de IRS-teelthandleiding hoofdstuk ‘Insecten’.


Foto 1. Bietenvlieg eipakketjes vindt men aan de onderzijde van het bietenblad. Bij het bovenste eitje is een donkere vlek te zien, waarschijnlijk ontstaan door een natuurlijke vijand die de inhoud van het ei heeft leeg gevreten.


Foto 2. Mineergangen door vreterij van de larve van de bietenvlieg. Bestrijding dient plaats te vinden bij het zien van de eerste mineergangen. Op deze foto is dit stadium te ver gepasseerd.

Tabel 1. Schadedrempel voor bestrijding van de eerste generatie bietenvlieg.

aantal echte bladeren van de suikerbiet 

aantal eieren per plant 

2-4

4 of meer

4-6

8 of meer

6 of meer

20 of meer

 

Tabel 2. Beslisondersteuning voor bepalen optimale bestrijdingsmoment in combinatie met schadedrempel.

 

vroege mineergangen:

zichtbaar

niet zichtbaar

schadedrempel:

wel
overschreden

bespuiting uitvoeren

wachten tot eerste vraat zichtbaar wordt

niet
overschreden

niet bespuiten

niet bespuiten

Contact: Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 11 dec 12:00 tot 12 dec 12:00 A
  • 12 dec 12:00 tot 13 dec 12:00 A
  • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 A
  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 A
  • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)