Schadedrempel groene perzikluis op 1 perceel overschreden in Zeeuws-Vlaanderen Pagina printen

vrijdag 17 mei 2019

Op een perceel in Zeeuws-Vlaanderen is de schadedrempel van de groene perzikluis overschreden. Omdat de groene perzikluis virussen kan overbrengen, die de opbrengst tot wel 50% kunnen reduceren, is het belangrijk iedere week de bladluizen in de bietenpercelen te blijven controleren en in te grijpen als de drempel wordt gehaald. Lees meer hierover en over de bestrijdingsmogelijkheden in het eerder verschenen bericht ‘Groene perzikluis in vangbak aangetroffen’. De bladluissituatie kunt u volgen via de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’.


Foto 1. Een gevleugelde groene perzikluis.


Foto 2. Een volwassene met twee kleine groene perzikluizen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.