Groene perzikluis in vangbak aangetroffen Pagina printen

vrijdag 10 mei 2019

Vergelingsziekte wordt veroorzaakt door virussen, die worden overgebracht door met name de groene perzikluis. Schade, die kan oplopen tot wel 50%, is te beperken door deze bladluizen te bestrijden op het moment dat de schadedrempel is overschreden. Op dit moment is nog nergens de schadedrempel overschreden. In Nederland zijn als pilot 5 gele vangbakken in de bieten geplaatst. In de vangbak in Zeeuws-Vlaanderen zijn de eerste groene perzikluizen gevonden.

Wekelijks bladluizen tellen
Dit betekent dat het belangrijk is om wekelijks bladluizen te tellen op bietenpercelen. Tel daarvoor iedere week de bladluizen op minimaal 20 planten verspreid over een perceel. Ze komen namelijk vaak pleksgewijs voor en hebben daarbij de voorkeur voor planten in luwtes. Dit betekent dat de bladluizen het eerste te vinden zullen zijn achter dijken en bomen. Ze houden zich daarbij vooral schuil in de hartbladeren en aan de onderzijde van de bladeren. Het advies is om wekelijks te tellen tot en met 15 juli, daarna veroorzaken de virussen geen financiële schade meer.

Bestrijding bij overschrijding schadedrempel
Bij het overschrijden van de schadedrempel (zie tabel 1) is het advies om een bestrijding uit te voeren met pirimicarb (Pirimor of UPL Pirimicarb (0,4 kg/ha)), flonicamid (Teppeki (0,14 kg/ha)) of spirotetramat (Batavia (0,75 l/ha) + 2,0 l/ha Robbester) die de meeste natuurlijke vijanden sparen, of met Calypso (0,15 l/ha). Voor Pirimor en UPL Pirimicarb bestaan extra driftreducerende maatregelen (minimaal 95%) en de producten werken het beste als de temperaturen hoger zijn dan 20°C. Teppeki is pas in te zetten vanaf het vier- tot zesbladstadium. Dit middel heeft een werking direct op bladluizen, maar het heeft ook een systemische werking. De systemische werking is onvoldoende bij kleine planten (kleiner dan vier- tot zesbladstadium).

Insecticiden breken sneller af bij warm en zonnig weer en daarom is het aan te bevelen in de avonduren een bestrijding uit te voeren. Blijf wekelijks tellen, ook als een bestrijding is uitgevoerd. Houdt rekening met de maximale toepassingen en intervallen van bespuitingen.

Meer informatie
In de presentatie ‘Herkennen van bladluizen’ is meer informatie te vinden over de herkenning van de verschillende soorten bladluizen, aangezien niet iedere groene luis ook een groene perzikluis is.

In de teelthandleiding ‘Insecten’ is meer informatie te vinden over de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.


Foto 1. Groene perzikluis (Myzus persicae). Dit is de belangrijkste overbrenger van de vergelingsvirussen.


Foto 2. Een gevleugelde groene perzikluis (Myzus persicae). 

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene perzikbladluis.

periode

aantal groene perzikluizen per tien planten

mei en eerste helft juni

meer dan twee

tweede helft juni

meer dan vijf

eerste helft juli

meer dan vijftig


Foto 3. Vergelingsziekte in een bietenperceel. Dit kan tot 50% opbrengst kosten indien bladluizen niet worden bestreden bij overschrijding van de schadedrempel.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws