Ook voor onkruid nu groeizame omstandigheden! Pagina printen

dinsdag 30 april 2019

De vochtige omstandigheden zijn nu ideaal voor een kiemgolf van onkruiden. De onkruiden moeten tijdig, in het kiemblad, bestreden worden. Vanwege de droge omstandigheden tijdens het zaaien, zal er op verschillende percelen sprake zijn van tweewassigheid. Bij de keuze van het spuitmoment is echter de grootte van het onkruid bepalend; wacht zeker niet tot de laatste bieten boven staan.

De ‘normale’ LDS-doseringen worden geadviseerd tijdens opkomst van de bieten. Vanaf het moment dat de kiembladeren van de bieten gestrekt staan kunnen de doseringen met 50% worden verhoogd en vanaf twee echte bladeren met 100%.
Doseringsverhoging is alleen noodzakelijk bij grotere (twee echte bladeren of groter) of afgeharde onkruiden. Doe dit alleen als de onkruiden dermate groot zijn dat deze met lage doseringen niet meer zijn te bestrijden.

Probleemonkruiden vragen extra aandacht
Als er ook probleemonkruiden op uw perceel voorkomen, voeg dan een extra middel aan de LDS-combinatie toe. Welk middel hangt vooral af van de onkruidsoort. Met name hiervoor geeft het programma IRS-LIZ-onkruidbeheersing 2019 een gericht advies.


Foto 1. Bingelkruid


Foto 2. Hondspeterselie

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden bladschimmels

De infectiewaarden van onderstaande bladschimmels kunt u per regio bekijken. 

CERCOSPORA
STEMPHYLIUM

Lees meer over deze infectiewaarden in het bericht van Suiker Unie.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.