Plantwegval door bodeminsecten Pagina printen

woensdag 24 april 2019

Er komen diverse meldingen voor van plantwegval door bodeminsecten. In enkele gevallen betrof het schade door springstaarten. Maar ook andere bodeminsecten kunnen plantwegval in suikerbieten veroorzaken. Het is belangrijk om eerst de juiste diagnose te stellen aan de hand van de symptomen op de wortels en de gevonden insecten, voordat besloten kan worden of overzaaien zinvol is.

Diagnose stellen
Bij het signaleren van plantwegval is het belangrijk de juiste diagnose te stellen. Foto 1. geeft uitleg van de manier om planten op te spoelen om insecten te kunnen vinden. In de bodem zitten duizenden insecten, maar slechts enkele veroorzaken schade aan suikerbieten. Hierover zijn eerder de volgende berichten verschenen:

-Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019;

-Insectenschade voorkomen in 2019: de bietenkever;

-Insectenschade voorkomen in 2019: springstaarten;

-Insectenschade voorkomen in 2019: miljoenpoten;

-Insectenschade voorkomen in 2019: wortelduizendpoten;

-Insectenschade voorkomen in 2019: ritnaalden;

-Insectenschade voorkomen in 2019: emelten.

Het artikel ‘Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht’ dat onlangs verschenen is in Akkerwijzer geeft een goed overzicht van de schade die de bodeminsecten veroorzaken, wat zeer behulpzaam is bij het stellen van de juiste diagnose. Ook de Applicatie ‘Ziekten en plagen’ is erg handig. Zeker omdat niet alle plantwegval veroorzaakt wordt door bodeminsecten, ook schimmels en herbicidenschade kunnen dit veroorzaken. Zie ook het bericht ‘Gebruik Ziekten-en-Plagen-app voor herkenning insecten’.

De film ‘Herkenning en opspoelen bodeminsecten’ geeft een samenvatting van de herkenning van bodeminsecten en de manier om insecten op te spoelen. Deze film is gemaakt naar aanleiding van de workshops ‘Insecten’, die in februari en maart 2019 voor teeltadviseurs zijn gehouden.

Overzaaien nodig? Zet eerst telstroken uit
Om te zien of overzaaien nodig is, kan gebruik gemaakt worden van de IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’. Voordat u besluit om over te zaaien, is het verstandig om de plantaantallen een paar dagen achter elkaar te tellen. Op die manier ziet u of er nog planten bijkomen en/of nog meer planten wegvallen. Een biet heeft een groot compenserend vermogen, waardoor overzaaien niet snel rendabel is. Zie ook het bericht ‘Volg de opkomst van bieten met telstroken’.


Foto 1. Diagnose stellen bij plantwegval.


Foto 2. Aantasting door ondergrondse springstaarten is te herkennen aan het kronkelen van de wortel en de vele kleine hapjes in de wortel en het stengeltje.


Foto 3. Ondergrondse springstaarten (circa 1,5 mm lang) komen vaak in grote aantallen voor. Door aangetaste planten met aanhangende grond op te spoelen in een emmer water, komen ze vanzelf op het wateroppervlak drijven en zijn ze te vinden.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws