Bietenkevers bovengronds actief Pagina printen

dinsdag 23 april 2019

Vanaf gemiddelde dagtemperaturen boven de 15 graden Celsius worden bietenkevers ook bovengronds actief. Er kan dan sprake zijn van vluchten van bietenkevers. Pillenzaad met Force geeft bescherming tegen de bietenkevers in de grond, maar niet tegen deze vliegende bietenkevers.

Bietenkevers
Bietenkevertjes (Atomaria linearis) (1-1,5 mm lang) veroorzaken kleine ronde gaatjes of vlekjes op de wortel en onderaan de stengel van suikerbieten, waardoor planten in het kiemblad tot tweebladstadium kunnen wegvallen (foto 1). Ze veroorzaken vrijwel uitsluitend schade op klei- en lössgronden. Bietenkevertjes overwinteren in de bodem, onder andere in achtergebleven bietenresten na de oogst. Daarom is aantasting het ergste op percelen met biet-op-biet. Bij gemiddelde dagtemperaturen lager dan 15°C verplaatsen ze zich lopend over de grond over een afstand tot 30 meter. Zodra de gemiddelde dagtemperatuur boven de 15°C uitkomt, kunnen de kevertjes gaan vliegen. Hierbij leggen ze afstanden af die groter zijn dan 30 meter en vreten ze ook bovengronds aan de bietenplanten (foto 2). Op de IRS-proefvelden testen we momenteel diverse vangsystemen, waaronder plakvallen om vluchten waar te kunnen nemen.

Verwar aardvlo niet met bietenkever
Een bietenkever lijkt sterk op een aardvlo. De bietenkever is echter kleiner en langwerpiger dan de aardvlo en glanst minder. Ze kunnen beide de bladeren aantasten, waarbij de bietenkever met name aan de bladranden vreet en de aardvlo vooral gaatjes in het midden van de bladeren maakt. Het is belangrijk om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, omdat een bespuiting bij bietenkevers nodig kan zijn, maar bij aardvlooien niet.

Beheersing bietenkevers
Ondergrondse bietenkevers kunnen worden bestreden met Force. Bovengronds kunnen bietenkevers bestreden worden met pyrethroïden. Dit is echter alleen zinvol als de kevers geraakt kunnen worden. Dit is zeer lastig omdat ze alleen actief zijn in de avonduren, waarbij de temperatuur nog boven de 15°C is en de luchtvochtigheid hoger is dan 90%. Indien deze omstandigheden niet aanwezig zijn, dan kan een bespuiting met pyrethroïden negatieve gevolgen hebben op de natuurlijke vijanden en daarmee later alleen maar leiden tot meer problemen met bladluizen. De uitspraak ‘Baadt het niet, dan schaadt het niet’, gaat dus niet op. Ga ook altijd na of de aantasting vers is, of al wat ouder. Als de aantasting al eerder heeft plaatsgevonden, is een bestrijding af te raden. De werking van Calypso en Bariard is onbekend en wordt momenteel op proefvelden onderzocht.

Meer informatie
Meer informatie over bietenkevers staat in het ˈBodemplagenschemaˈ. Meer informatie over diagnose stellen bij plantwegval staat in de presentatie ‘Opspoelen bodeminsecten’.


Foto 1. Bietenkevertjes veroorzaken kleine ronde gaatjes of vlekken aan de wortel en het hypocotyl, waardoor planten kunnen wegvallen. Linksonder op de foto is een bietenkevertje te zien (1-1,5 mm lang).


Foto 2. Als de temperatuur boven de 15°C uitkomt, veroorzaken bietenkevertjes ook bovengronds schade aan planten. Dit kenmerkt zich door vreterij aan de bladranden.

 
Foto 3. Een aardvlo (2 mm lang) (links), die vaak verward wordt met een bietenkever (1-1,5 mm lang) (rechts). De aardvlo is boller, groter en glanst meer dan de bietenkever.

Contact: Linda Frijters,Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws