Voer geen preventieve bestrijding uit tegen bladinsecten Pagina printen

dinsdag 23 april 2019

Bij het huidige weer is aantasting door tripsen, aardvlooien en bovengrondse springstaarten waar te nemen. Aantasting is vaak zichtbaar in het kiemblad- tot vierbladstadium. Symptomen zijn kleine gaatjes in de bladeren of misvormde bladeren. Voer geen preventieve bestrijding uit tegen bladinsecten. Dit is nutteloos, aangezien de toegelaten middelen alleen maar werken als de insecten geraakt worden.

Tripsen
Tripsen die vooral op kleihoudende gronden voorkomen, zuigen de celinhoud leeg, waardoor bij talrijke prikken kleine vlekjes op de bladeren ontstaan. Deze geven een zilverachtige glans/gloed. Bij een vroege aantasting sterven de uiteinden van de kiem- en eerste echte bladeren af, waardoor ze naar buiten omkrullen (foto 1). Schade kan optreden tot aan het twee- tot vierbladstadium. In een droog en schraal voorjaar kunnen tripsen (ook wel onweersbeestjes genoemd) aantastingen van betekenis veroorzaken. Dit geldt alleen bij zeer grote aantallen tripsen en in het bijzonder na voorvruchten als erwten en vlas.

Aardvlooien
Aardvlooien (foto 2) vreten, net als bovengronds springstaarten, kleine ronde gaatjes in de bladeren (foto 3). Ze komen vooral voor op zand- en dalgronden en kunnen bij droog en schraal weer plotseling kiemplanten en jonge planten aantasten. Aantasting is vaak het ergst aan de randen van een perceel.

Bovengrondse springstaarten
Bovengrondse springstaarten (foto 4), die vaak worden verward met aardvlooien, vreten kleine ronde gaatjes in de bladeren (foto 5). Ze komen vooral voor op zand- en dalgronden en maken talrijke venstertjes en gaatjes in de kiembladeren en/of eerste twee echte bladeren.

Bestrijding vaak niet nodig
Aantasting door aardvlooien en bovengrondse springstaarten leidt zelden tot schade. Er is dan wel aantasting zichtbaar, maar een biet heeft een groot compenserend vermogen, waardoor dit zelden leidt tot schade. Dit geldt helaas niet altijd voor tripsen. Indien er veel tripsen aanwezig zijn in het perceel, dan kunt u een bespuiting uitvoeren met deltamethrin (o.a. Decis EC (0,3 l/ha)), Karate Zeon (0,05 l/ha) of Sumicidin Super (0,2 l/ha). Dit is alleen nodig bij planten in het kiemblad- en tweebladstadium, daarna veroorzaken ze geen schade meer. Decis en Karate Zeon mogen slechts één keer worden toegepast. Sumicidin Super mag twee keer worden toegepast per seizoen. Verwacht u later in het seizoen nog bietenvliegen in uw perceel, kies dan voor de bestrijding van tripsen niet voor Decis, omdat u het dan niet meer kunt gebruiken om bietenvliegen te bestrijden. Wees bij zeer zware aantasting door bladinsecten voorzichtig met de onkruidbestrijding, maar stel deze niet uit. Het spuiten van herbiciden op aangetaste bladeren kan een gewasreactie geven, maar leidt bijna nooit tot schade.

Natuurlijke vijanden nu al aanwezig
Omdat het belangrijk is om natuurlijke vijanden van bietenvliegen en bladluizen te sparen om de populatieopbouw te beperken, is het advies om zo min mogelijk pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja, Sumicidin Super) in te zetten. Zeker omdat er reeds is aangetoond dat groene perzikluizen (de overbrengers van vergelingsvirussen) verminderd gevoelig zijn voor pyrethroïden. Door pyrethroïden te gebruiken worden de natuurlijke vijanden van deze bladluizen wel gedood, maar de bladluizen zelf niet, waardoor de populatie bladluizen alleen maar sneller zal toenemen bij gebruik van pyrethroïden. Natuurlijke vijanden zijn al volop in de bieten aanwezig op het moment dat de eerste bieten bovenkomen. Spaar deze vanaf het eerste moment. Ze zijn hard nodig voor de beheersing van bietenvliegen en bladluizen later in het seizoen! 


Foto 1. Tripsen zuigen aan de bladeren, waardoor planten achterblijven in groei en bladeren misvormd raken en omkrullen (twee meest rechtse planten).


Foto 2. Een aardvlo.


Foto 3. Oude aantasting veroorzaakt door aardvlooien. In dit stadium is bestrijden nooit rendabel, omdat de aardvlo eerder de biet heeft aangetast.


Foto 4. Een bovengrondse springstaart (in de cirkel) veroorzaakt zeer kleine misvormingen en gaatjes in de bladeren. Bij deze mate van aantasting is een bespuiting af te raden. Dit leidt niet tot schade.


Foto 5. Bovengrondse springstaarten. Bestrijden is niet nodig.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws