Volg de opkomst van bieten met telstroken Pagina printen

woensdag 17 april 2019

Door het verloop van de opkomst nauwkeurig te volgen, krijgt u een goede indruk van eventuele problemen binnen het bietenperceel. Vanaf het moment dat de eerste plantjes boven komen is het belangrijk om regelmatig tellingen uit te voeren en het perceel te controleren. Rond de opkomst is het advies om dit om de dag te doen, daarna volstaat wekelijks tellen.

Zet om te tellen verspreid over het perceel telvelden uit van tien meter lang. Tel binnen deze velden het aantal plantjes in verschillende rijen en vermenigvuldig het gemiddelde per tien meter rij met 2000 om het plantaantal per hectare te berekenen. Let erop dat u niet telkens de rijen van hetzelfde zaaielement telt.

Mogelijke problemen
Met de IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’ kunt u eenvoudig berekenen wat de verwachte opkomstdatum is. Deze informatie kunt u vervolgens gebruiken om de opkomst te beoordelen. Als op de verwachte opkomstdatum de opkomst onregelmatig is of als minder dan de helft is opgekomen, is dat een reden om naar de oorzaak te zoeken. Door hier en daar zaad op te graven kan de oorzaak mogelijk achterhaald worden. Als het zaad op sommige plekken ontbreekt, kan dit duiden op vraatschade of problemen bij het zaaien. Bij muizenschade is de opengebroken pil vaak nog terug te vinden. Indien het zaad nog wel aanwezig is maar niet gekiemd, kan vochtgebrek de oorzaak zijn. Het is belangrijk om als teler de oorzaak van een slechte opkomst te weten om tot een passende oplossing te komen.

Overzaaien zelden rendabel
Overzaaien is in veel gevallen niet rendabel door het kortere groeiseizoen en de extra kosten. Alleen bij zeer lage plantaantallen kan overzaai lonend zijn. Ook hiervoor kan de IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’ gebruikt worden.

Voor het achterhalen van mogelijke oorzaken kan de IRS-applicatie ‘Ziekten en plagen’ een hulpmiddel zijn. Meer informatie over zaaien en overzaaien is te vinden in de teelthandleiding.


Het uitzetten van telstroken dient nauwkeurig te gebeuren.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws