Korst breken om jonge plantjes boven te krijgen Pagina printen

woensdag 10 april 2019

Door plaatselijk hevige neerslag kan op slempgevoelige percelen korstvorming problemen veroorzaken bij de opkomst van bieten. Jonge bietenplantjes die nog niet boven staan kunnen moeite hebben om door deze korst te breken. Een korst met voldoende scheuren geeft het plantje nog de mogelijkheid om zelf een weg naar boven te vinden. Een dikkere korst of een korst zonder scheuren kan echter tot ernstige opkomstproblemen leiden. Er zijn enkele maatregelen te nemen om de korst te breken. 

Mechanische mogelijkheden
Het mechanisch breken van de korst kan het beste in de vroege ochtend plaatsvinden wanneer de grond vaak wat zachter is. Houd er wel rekening mee dat jonge plantjes die net boven staan of zich in de korst bevinden, gemakkelijk beschadigen. Kijk eerst goed en op meerdere plekken naar het stadium van de bieten of het nog mogelijk is om mechanisch de korst te breken. Ook is het belangrijk om te voorkomen dat de korst tijdens het breken gaat schuiven. Plantjes breken hierdoor snel af.
De velg van een kruiwagenwiel, voorzien van hoekijzers, gaf in een door het IRS uitgevoerde proef de beste resultaten. Ook dieptewieltjes, zoals Farmflexbandjes, leveren redelijk goed werk. Met zaaielementen zonder kouter zijn eveneens goede praktijkervaringen. Vorig jaar zijn ervaringen opgedaan met een wiedeg. Dit heeft een positief effect als de korst niet te dik is.
Cambridgerollen worden afgeraden door het wisselende drukverschil over de lengte van de rollen. Dat kan leiden tot beschadiging van de plantjes of juist tot een gering effect op plekken waar de korst nauwelijks wordt geraakt.
Controleer tijdens het korstbreken of de bietenplantjes niet beschadigen en stem de druk en snelheid hier op af.

Opkomstberegening als maatregel
Regen houdt de korst zacht en geeft bietenplantjes de mogelijkheid om boven te komen. Wanneer er geen regen wordt verwacht, kan beregenen een oplossing zijn. Geef hierbij niet meer dan 15 millimeter per keer en zorg voor een fijne druppel. Vaak is het nodig om het beregenen te herhalen totdat de meeste plantjes boven staan.

Overzaaien
Overzaaien is een dure maatregel en is niet snel rendabel. Als u hierover twijfelt kan de overzaaimodule op de IRS-site helpen om de juiste beslissing te maken. Stel de beslissing om over te zaaien niet te lang uit om opbrengstverliezen te beperken.

Meer informatie over korstvorming en maatregelen vindt u in de teelthandleiding.


Foto 1. De velg van een kruiwagenwiel, voorzien van hoekijzers zoals op de foto, is een effectieve manier om de korst te breken.


Foto 2. Korstvorming op een perceel suikerbieten in de Hoeksche Waard. Tijdig ingrijpen kan schade voorkomen.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.