Informatie over Energieboerderij nu online beschikbaar Pagina printen

vrijdag 6 maart 2009

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil vastleggen en verbeteren. Dit vindt plaats onder praktijkomstandigheden op basis van integrale metingen en waarnemingen. Het project is gestart met drie biomassaketens, waarbij bio-energie wordt geproduceerd:

  • maïs voor biogas via covergisting; 
  • suikerbieten voor biogas via vergisting;
  • koolzaad, waarvan het zaad wordt geperst tot pure plantaardige olie.

Het IRS is voor suikerbieten bij het project betrokken.

Er zijn voor Energieboerderij 3 IRS publicaties verschenen:

En een artikel:

En de eindrapportage:

Contact: Bram Hanse,Toon Huijbregts

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.