Adviesprogramma onkruidbestrijding in suikerbieten weer actueel Pagina printen

dinsdag 9 april 2019

Het programma IRS-LIZ-Onkruidbeheersing 2019 kan u helpen bij de keuze van de middelencombinatie en de doseringen. In het programma kunt u de aanwezige onkruiden van uw perceel invoeren, te samen met het groeistadium van die onkruiden en het groeistadium van de bieten, en u krijgt een passend spuitadvies.

De doseringen worden aangepast aan de weersomstandigheden rondom de bespuiting, zodat de combinatie goed werkt op de onkruiden en veilig is voor het gewas.


Probeer het programma uit via www.irs.nl!

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.