Resten van bieten met blad zijn bron voor vergelingsvirus Pagina printen

maandag 1 april 2019

Vergelingsziekte zal de grootste bedreiging zijn voor de bietenteelt op het gebied van de insectenbeheersing. De virussen BYV (sterk vergelingsvirus), BMYV (zwak vergelingsvirus) en BChV (bietenchlorosevirus) veroorzaken deze ziekte. Bladluizen kunnen de virussen overbrengen. Resten van bieten met blad zijn een bron voor vergelingsziekte, omdat deze het virus kunnen bevatten, maar ook omdat bladluizen op deze resten overleven.

Bieten in bewaring
Suikerbieten, voederbieten of rode bieten, die momenteel nog in bewaring zijn, vormen een grote bedreiging. De kuilluis en aardappelkelderluis komen op de uitgelopen bladeren vaak in zeer grote aantallen voor. Zodra de eerste bieten bovenkomen, verplaatsen ze zich naar de bietenpercelen. Als ze virus bij zich hebben, dan raken de bieten al in een vroeg stadium geïnfecteerd met de vergelingsvirussen.

Bieten als opslag in tarwe of gerst
Ook bietenopslag, die we momenteel zien in percelen wintergranen, vormeneen bron voor het virus. Indien er nu bietenblad aanwezig is op achtergebleven resten, dan is het zinvol om bij de onkruidbestrijding in tarwe of gerst te kiezen voor een middel waarvoor de bieten gevoelig zijn.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, heeft de NVWA een teeltvoorschrift op haar website staan, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en dus vernietigd moeten worden na 1 april in enkele gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en na 15 april in Groningen en Friesland. Meer informatie hierover op de website van de NVWA.


Foto 1. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is het belangrijk dat er geen suikerbieten, voederbieten of rode bieten met blad in voorraad blijven liggen of op percelen blijven staan. Het nieuwe blad wat uitloopt kan een bron van infectie zijn voor de bieten van 2019.

Contact: Elma Raaijmakers,Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 20 nov 12:00 tot 21 nov 12:00 A
  • 21 nov 12:00 tot 22 nov 12:00 A
  • 22 nov 12:00 tot 23 nov 12:00 A
  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A
  • 24 nov 12:00 tot 25 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)