Anti-stuifmaatregelen beperken de kans op schade Pagina printen

donderdag 28 maart 2019

Bietentelers staan in de startblokken om te gaan zaaien. Op enkele plaatsen zijn de eerste bieten al gezaaid of staan de vroeggezaaide bieten boven. Voor telers op stuifgevoelige gronden is het een geschikt moment om aan de slag te gaan met maatregelen om schade door stuiven te voorkomen of te beperken. Een bodemstabiliserend middel toepassen of het inzaaien van zomergerst voorafgaand aan het zaaien zijn de belangrijkste maatregelen. 

Zomergerst inzaaien
Een niet te fijn, grofkluiterig zaaibed voorkomt de ergste problemen. Daarnaast is het in veel gevallen nodig om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het inzaaien van zomergerst. Houd er rekening mee dat gerst in de eerste weken nog niet voldoende bescherming biedt vanwege de beperkte ontwikkeling. Het advies is om gerst dood te spuiten bij een circa 15 centimeter hoog gewas.

Bodemstabiliserende middelen toedienen
Andere middelen om de kans op stuifschade te beperken zijn papiercellulose (globaal 12,5 ton Stesam per hectare) of magnesium-ligninesulfonaat (globaal 800 liter Nodust®Agri, opgelost in 1600 liter water). Beide middelen geven minimaal vier weken bescherming. Probeer deze middelen zo kort mogelijk na het zaaien toe te dienen. Let erop dat bieten tijdens opkomst kwetsbaar zijn, toepassen van papiercellulose vormt dan een risico. Voor het toepassen van Nodust®Agri heeft een vochtige grond de voorkeur.

In het Noordoostelijk veenkoloniaal gebied en op Texel is het toegestaan om rundveedrijfmest bovengronds te verspreiden. De aanwezige stikstof en fosfaat tellen mee voor de gebruiksnormen. Een gift van 10 tot 15 ton per hectare kort na het zaaien wordt aanbevolen.

Meer informatie over anti-stuifmaatregelen vind u in de teelthandleiding.


Gerst kan worden ingezaaid als antistuifdek.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)