Weblog: Minder? Pagina printen

woensdag 27 maart 2019

Deze weblog is op 27-03-2019 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

Hoe diep ploegt u? Dat was de vraag die we bijna veertig jaar geleden stelden aan bijna tweehonderd telers tijdens het ploegen. Voor mij was het verrassend dat de gemeten ploegdiepte gemiddeld 5 centimeter meer was dan de betrokken telers dachten. Twee wedstrijdploegers vormden de uitzondering door systematisch opmeten en controleren van de ploegdiepte. Een voorbeeld van ‘meten = weten’.

In de discussie over mogelijke klimaatmaatregelen wordt door deskundigen al jaren gewezen op het nut van ‘minimale grondbewerking’. Onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig hoe minimaal het kan; dat hangt sterk af van grond, bouwplan en het weer. Ik keer het liever om door te stellen dat we de grond niet meer moeten bewerken en berijden dan strikt nodig. Dat is in het voordeel van de bodem (en daarmee voor het klimaat) en het rendement van de teelt.

De benadering ‘niet meer dan strikt nodig’ en ‘precies op het juiste moment’ zou wel eens veel kunnen besparen op meer teeltmaatregelen en kunnen helpen voor het saldo nu de bietenprijs lager is. Kritisch zijn op teeltkosten verdient aandacht.

Nu we gereed staan voor een nieuw seizoen is de verleiding groot om snel aan de slag te gaan als het bovenste laagje bekwaam is. Juist na de recente periode met regen is het zaak eerst de laag onder het zaadbed met de spade te controleren of deze voldoende draagkrachtig is, zie ook het bericht ‘Behoud de bodemstructuur direct onder het zaaibed’. En als deze goed is helpt ook hier minder druk in de banden en niet meer rijden en bewerken dan strikt nodig. Grond en gewas reageren dankbaar op goed handelen in de periode voor het zaaien.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.