Toegelaten middelen in de bietenteelt Pagina printen

vrijdag 22 maart 2019

Er is een update van de toelatingssituatie beschikbaar. De veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn onder andere: 

  • De toelating van Pyramin DF is komen te vervallen. Pyramin DF heeft nog wel een aflevertermijn tot 30 juni 2019 en een opgebruiktermijn tot 30 juni 2020.
  • Dual Gold mag niet meer gebruikt worden op zandgrond.
  • Goltix Queen: mag nu wel in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Metam natrium is niet meer toegelaten, maar heeft wel een opgebruiktermijn tot 31 oktober 2019.
  • De insecticide Bariard, met dezelfde werkzame stof als Calypso, is erbij gekomen.
  • Een aantal fungiciden met bestaande werkzame stoffen zijn erbij gekomen: Mavita 250 EC en Difure Solo.
  • Difure PRO is niet meer toegelaten en heeft een opgebruiktermijn tot 19 maart 2020.
  • Thiram op het zaaizaad mag in 2020 niet meer worden gebruikt. Bewaar dus geen overgebleven zaad van dit jaar voor volgend jaar als er thiram in de pillen zit.

U kunt alle toegelaten middelen raadplegen via dit overzicht: Toelatingssituatie Gewasbeschermingsmiddelen Suikerbietenteelt. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw. Als een middel niet op deze lijst staat, is het dus niet toegestaan of beschikbaar om in bieten toe te passen. 

Vrijstelling Batavia:
Naast de hierboven genoemde lijst is er een tijdelijke vrijstelling voor het middel Batavia van 1 april tot en met 29 juli 2019. Batavia (spirotetramat) is een insecticide voor de beheersing van trips en bladluizen. De nevenwerking op bietenvlieg wordt in 2019 onderzocht op proefvelden.

Contact: Bram Hanse,Elma Raaijmakers,Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws