Alleen toestand grond nu nog een belemmering om bieten te zaaien Pagina printen

donderdag 7 maart 2019

 

Het risico op schieters en eventuele nachtvorst vormt na 10 maart geen grote belemmeringen meer om te gaan zaaien. Hoe vroeger dan de bieten worden gezaaid, hoe hoger de (financiële) opbrengstpotentie van uw gewas. De grond moet wel voldoende droog zijn om een zaaibed te maken en te zaaien. 

Vroeg zaaien voor een optimaal rendement
Vroeg in maart gezaaide bieten lopen doorgaans voor in ontwikkeling. Een eerder ontwikkeld bladapparaat kan in mei en juni de zonnestraling beter benutten. In deze maanden is de intensiteit van de zonnestraling namelijk het hoogst. Hoe meer straling wordt benut hoe hoger de suiker- en financiële opbrengst. Wacht daarom niet onnodig lang met zaaien. De onderstaande tabel geeft een indicatie van de (financiële) opbrengst u bij onnodig uitstel laat liggen.

Tabel 1.  Opbrengstderving bij het uitstellen van zaai

zaaidatum

wortelopbrengst

 

(t/ha)

suikeropbrengst

 

(t/ha)

verschil in financiële

opbrengst t.o.v. 1 maart

(€/ha)

16 maart

93,6

16,2

0

01 april

89,8

15,4

-160

16 april

86,9

14,9

-280

Risico op schieters en vorstschade geen belemmering
Het risico op schietervorming neemt sterk af na 10 maart. Voor nachtvorst geldt dat het risico hierop in de periode van half maart tot half april even groot blijft. Om deze redenen hoeft u het zaaien dus niet uit te stellen. Zodra de grond voldoende droog is voor het maken van een goed zaaibed kan er gezaaid worden.


Foto. Zodra in maart de grond droog genoeg is voor het maken van een goed zaaibed kunnen de bieten gezaaid worden.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws