Borium en natrium essentieel voor lichte gronden Pagina printen

donderdag 28 februari 2019

Vooral zand- en dalgronden zijn van nature arm aan borium en natrium. Zonder een aanvullende gift is er een grote kans op gebrek, met opbrengstderving tot gevolg. Vergeet deze nutriënten dan ook niet bij de bemesting van uw bietenpercelen.

Boriumgebrek voorkomen
De meeste zand- en dalgronden en in mindere mate de lössgronden zijn gevoelig voor boriumgebrek. Ze hebben doorgaans een lage bodemvoorraad aan borium en/of ze zijn droogtegevoelig of hebben een hoge pH (>6,0). Droogtegevoeligheid en een hoge pH vergroten de kans op boriumgebrek. Voorkom boriumgebrek door bij of kort na het zaaien 400-500 gram borium per hectare te geven. Eventueel kan het ook later, bijvoorbeeld in combinatie met herbicidenbespuitingen, tot uiterlijk het sluiten van het gewas.
Op klei -en zavelgrond is een boriumgift in het algemeen niet nodig.


Foto 1. Met een borium-gift van 400-500 g/ha kunt u (ernstig) boriumgebrek voorkomen.

Natriumgift verhoogt opbrengst
Hoewel natriumgebrek zelden zichtbaar is, reageert de suikeropbrengst op zand- en dalgronden doorgaans positief (plus 5-10%) op een natriumgift. Daarom geldt voor deze grondsoorten een algemeen advies om 150 tot 200 kg natrium (Na2O) per hectare te geven. Vaak geeft men dat met landbouwzout. Om de kans op zoutschade te minimaliseren is het advies om de meststof goed door de bouwvoor te mengen.

Meer informatie over borium- en natriumbemesting vindt u in de Teelthandleiding.


Foto 2. Natriumgebrek is zelden zichtbaar en lijkt sterk op kaliumgebrek.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden bladschimmels

De infectiewaarden van onderstaande bladschimmels kunt u per regio bekijken. 

CERCOSPORA
STEMPHYLIUM

Lees meer over deze infectiewaarden in het bericht van Suiker Unie.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.