Onkruid bestrijden voor aanvang teelt vaak verstandig! Pagina printen

woensdag 27 februari 2019

Ook dit jaar staan er door de zachte winter op veel bietenpercelen weer de nodige onkruiden en overlevende groenbemesters. Bestrijd deze met een middel op basis van glyfosaat. Indien dit achterwege wordt gelaten, is de kans groot dat de onkruiden later in het gewas lastig te bestrijden zijn.

Voor zaaibedbereiding
Het beste tijdstip van spuiten is een aantal dagen voor de geplande zaaibedbereiding. Hoeveel dagen dat moet zijn, hangt af van het product (zie etiket) en van het al dan niet aanwezig zijn van wortelonkruiden. Bij aanwezigheid van wortelonkruiden moet u na het spuiten vier tot zeven dagen wachten met de zaaibedbereiding. De wachttijd voor zaadonkruiden is één tot twee dagen.
Eventueel kunt u de bestrijding ook na het zaaien op zaadonkruiden uitvoeren, ruim voordat de bieten doorbreken. De bestrijding kan dan wat minder effectief zijn door (gedeeltelijke) grondbedekking.

Spuitomstandigheden
U kunt het beste effect van de bespuiting verwachten bij bewolkt weer, een hoge luchtvochtigheid en temperaturen van meer dan 5°C (bij nachtvorst kans op verminderde opname). Spuit op droge onkruiden.

Verschillende glyfosaatgehalten
Er zijn meerdere merken met verschillende gehalten aan glyfosaat op de markt. Lees voor aanvang van de bespuitingen het etiket op de verpakking. Hierop vindt u onder andere de adviesdoseringen en overige voorschriften waar u zich bij de toepassing aan moet houden.


Foto. Bestrijd overblijvende groenbemesters en grote onkruiden met glyfosaat!

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden bladschimmels

De infectiewaarden van onderstaande bladschimmels kunt u per regio bekijken. 

CERCOSPORA
STEMPHYLIUM

Lees meer over deze infectiewaarden in het bericht van Suiker Unie.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.