Tijd voor (stikstof)bemesting aangebroken Pagina printen

woensdag 27 februari 2019

Zodra de grond het toelaat kunt u beginnen met bemesting van uw bietenpercelen. Stikstof is voor suikerbieten het nutriënt met de grootste invloed op de opbrengst en kwaliteit. Een goede inschatting van de hoogte van de optimale stikstofgift is daarom belangrijk.

Hoeveel stikstof?
De hoogte van de stikstofadviesgift kunt u berekenen met behulp van de Applicatie Stikstofbemesting op de website van het IRS. Deze applicatie houdt rekening met onder andere de vastgestelde of ingeschatte hoogte van de minerale stikstofvoorraad (Nmin) in de bodem en de eventuele teelt van een groenbemester in het voorgaande najaar. Bij inschatting van de hoeveelheid Nmin die na de winter in de grond overgebleven is, kunt u ervan uitgaan dat er door de relatief droge winter minder stikstof uitgespoeld is dan in andere jaren en dat de stikstofgift aan uw bieten daarom lager (bijvoorbeeld 20-30 kg/ha) kan zijn dan in nattere jaren.

U hoeft niet te corrigeren voor de hoogte van de (te verwachten) suikeropbrengst. Dit komt vooral omdat de stikstofgift aan bieten vooral bedoeld is voor een snelle productie van voldoende loof. Dit vormt het productieapparaat dat moet zorgen voor een optimale groei en ontwikkeling van de bieten.

Dierlijke mest of kunstmest
Het maakt voor de suikeropbrengst niet uit of u de gewenste hoeveelheid (werkzame) stikstof geeft met dierlijke mest of met kunstmest. Op de meeste zand- en dalgronden zal de keuze vallen op dierlijke mest, eventueel in het groeiseizoen aangevuld met kunstmest. Houdt rekening met het werkingspercentage van de stikstof in de mest. Bij voorjaarsaanwending rekent men bij bieten met een werking van 75 en 55% voor respectievelijk varkens- en rundveedrijfmest. Als u voornoemde Applicatie Stikstofbemesting gebruikt, kunt u de mestdosering invoeren, waarna de hoeveelheid werkzame stikstof in de mest automatisch voor u uitgerekend wordt.

Als u de mestsoort kunt kiezen, let dan op de N-P-K-verhouding van de mest. Zo bevat rundveedrijfmest ten opzicht van stikstof minder fosfaat, meer kali en meer effectieve organische stof dan varkensdrijfmest.

Meer informatie over stikstofbemesting kunt u vinden in de teelthandleiding suikerbieten.


Foto. Uitrijden en inwerken van varkensdrijfmest.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws