Insectenschade voorkomen in 2019: ritnaalden Pagina printen

dinsdag 5 maart 2019

Vanwege een verandering in het middelenpakket van de suikerbietenteelt, verandert er behoorlijk wat voor telers op het gebied van insectenbeheersing. Daarom besteden we extra aandacht aan insecten. In dit bericht staan we stil bij de ritnaalden.

De ritnaald
Er zijn verschillende soorten ritnaalden. In Nederland zijn Agriotes linearis en A. obscurus het belangrijkst. Ritnaalden (tot circa 25 mm lang) zijn de larven van de kniptorren. De kniptorren zelf veroorzaken geen schade aan suikerbieten. De kniptorren zetten hun eitjes het liefst af op grassen en/of granen. Daarom veroorzaken ritnaalden op percelen met meerjarig grasland als voorvrucht, de meeste schade in suikerbieten. Dit kan tot wel 4 jaar na het scheuren van grasland. Ritnaalden hebben een voorkeur voor gronden met veel humus en een lage pH en komen voor op alle grondsoorten. Ze zijn erg gevoelig voor droogte en komen daardoor vaak het meest voor op vochtige plekken in een perceel.

Schade herkennen en beheersen
Ritnaalden veroorzaken schade aan suikerbieten door aan de wortels en het hypocotyl van jonge bietenplanten (kiemplant en tweebladstadium) te vreten. Ze kunnen de planten al aanvreten voordat ze opkomen. Schade aan wortels en hypocotyl is te beperken door preventief gebruik te maken van pillenzaad met Force.

Aardappels ingraven
Het vaststellen van ritnaalden is nu al mogelijk door aardappels in het aankomende bietenperceel te graven op ca. 20 cm diepte. Na 2 weken is te zien of er ritnaalden aanwezig zijn. In de aardappelen zijn dan namelijk boorgaten zichtbaar.

Meer informatie
Informatie over ritnaalden is te vinden in de teelthandleiding ‘Insecten’, in het ‘Bodemplagenschema’ en in het bericht ‘Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019’.

Foto 1.  Een ritnaald (circa 25 mm lang) kan op bietenpercelen met meerjarig grasland als voorvrucht veel schade veroorzaken.


Foto 2.  Een ritnaald kan al schade veroorzaken aan een kiempje, waardoor de bietenplant niet boven de grond komt.


Foto 3.
  Schade door ritnaalden komt op alle grondsoorten voor.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws