Insectenschade voorkomen in 2019: miljoenpoten Pagina printen

maandag 25 februari 2019

Vanwege een verandering in het middelenpakket van de suikerbietenteelt, verandert er behoorlijk wat voor telers op het gebied van insectenbeheersing. Daarom besteden we extra aandacht aan insecten. In dit bericht staan we stil bij de miljoenpoten.

De miljoenpoot
Er zijn verschillende soorten miljoenpoten. In Nederland veroorzaakt de gespikkelde miljoenpoot (Blaniulus guttulatus) de meeste schade in suikerbieten. Deze miljoenpoot is 8 tot 20 mm lang en kan tot wel zes jaar overleven. Ze komen het meeste voor op klei- en lössgronden. Schade komt eigenlijk alleen maar voor op percelen met kleefaarde in Zuid-Limburg. Miljoenpoten leven vooral van dood organisch materiaal. Ze hebben geen waardplanten waarop ze vermeerderen dus heeft vruchtwisseling geen invloed op de aanwezigheid van miljoenpoten.

Schade herkennen en beheersen
Miljoenpoten veroorzaken schade aan suikerbieten door aan de wortels en het hypocotyl van jonge bietenplanten (kiemplant tot vierbladstadium) te vreten. Bij aangetaste planten zijn vaak langgerekte vraatplekken zichtbaar. Ze veroorzaken vooral aantasting onder koude en vochtige omstandigheden, op percelen met veel organische stof. Schade aan wortels en hypocotyl is te beperken door preventief gebruik te maken van pillenzaad met Force.

Miljoenpoten bekijken
Het vaststellen van miljoenpoten is nu al mogelijk door grond van het perceel te verzamelen en op te spoelen in een emmer met water. Soms komen miljoenpoten dan al vanzelf bovendrijven. Is dit niet het geval, dan kan het water met de grond over een zeef (circa 1 mm maaswijdte) worden gegoten en blijven de miljoenpoten achter op de zeef.

Meer informatie
Informatie over miljoenpoten is te vinden in de teelthandleiding ‘Insecten’, in het ‘Bodemplagenschema’ en in het bericht ‘Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019’.


Foto 1.  Een miljoenpoot (8-20 mm lang) kan op bietenpercelen kleefaarde in Zuid-Limburg veel schade veroorzaken.


Foto 2.  Een miljoenpoot.


Foto 3.  Schade door miljoenpoten kenmerkt zich door langgerekte vraatplekken op wortels en hypocotyl. Net boven de pil ligt een miljoenpoot.


Foto     Schade door miljoenpoten kenmerkt zich door langgerekte  vraatplekken op wortels en hypocotyl. Net boven de pil ligt een miljoenpoot.

 [RE1]Miep, kun jij een pijltje toevoegen daar waar de kleur van het hypocotyl overgaat van wit naar groen. Daartussen zit namelijk een bruin vraatplekje. En net boven de pil ligt een miljoenpoot. Eventueel de foto wat uitsnijden mag ook als het dan beter zichtbaar wordt.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws