Wacht tot maart met bieten zaaien Pagina printen

woensdag 20 februari 2019

Door het mooie weer van de afgelopen tijd gaat het voorjaarsgevoel weer opspelen. Echter, voor het zaaien van de suikerbieten is het nog net te vroeg. Wanneer in de derde of vierde week van februari bieten gezaaid worden, is bij gemiddeld weer, de kans op enorm veel schieters zeer groot. Het is beter om te wachten tot maart.

Schietervorming
Lage temperatuur bij de beginontwikkeling van de planten verhoogt de kans op schieten. Vuistregel is dat meer dan veertig dagen met een maximumtemperatuur onder 12ºC later in het seizoen een schieterprobleem kan veroorzaken. De kans op een dergelijk aantal koude dagen is bij zaai in februari nog groot. Vanaf begin maart is de kans daarop kleiner, mits de verwachte maximumtemperatuur in de erop volgende periode van 10 dagen niet te vaak onder de 12ºC blijft. Rassen met resistentie tegen rhizoctonia of witte bietencysteaaltjes zijn wat gevoeliger voor schieten. Let bij deze rassen extra goed op de weersverwachting bij vroege zaai en zorg voor een vlotte opkomst, onder andere door niet te diep te zaaien en een goed zaaibed klaar te leggen.


In sommige jaren is het in februari bekwaam om te zaaien. Echter, bij gemiddelde temperaturen vanaf het zaaien in de derde of vierde week van februari tot eind mei is de kans op schieters enorm groot. De bieten op de foto zijn op 22 februari 2008 gezaaid.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)