Volop extra uitdagingen voor 2019 Pagina printen

dinsdag 5 februari 2019

‘Uitdagingen voor de komende bietenteelt’ was de overeenkomst in de presentaties die vijf IRS-ers hebben gehouden op in totaal negen van de Suiker Unie Teeltvergaderingen. Daar vulden zij een deel van het teeltdeel van de vergaderingen. Eens in de drie jaar is een IRS-er te gast bij de Suiker Unie Teeltvergadering in een bepaalde regio. Dit jaar was dat in Flevoland, Limburg, Oost-Brabant, Noord-Holland en op de Zuid-Hollandse eilanden. Voor iedereen die geweest is, en nog even terug wil kijken, geven we hieronder een samenvatting. Ook waar meer info te vinden is. Uiteraard ook voor mensen die niet geweest zijn, maar toch graag nog wat meer informatie willen over de onderwerpen. Niet alle onderwerpen zijn (op dezelfde manier) op iedere vergadering gepresenteerd, hieronder de onderwerpen die op 1 of meerdere vergaderingen gepresenteerd zijn:

Bodeminsecten
De aanpak van insecten is veranderd.

 • In teeltseizoen 2019 is het belangrijk om weer in het veld te kijken naar insecten.

 • Het insecticide Force in het pillenzaad heeft alleen contactwerking tegen bodeminsecten.
 • Vydate 10G alleen inzetten als schadedrempels van vrijlevende, wortelknobbel- en/of stengelaaltjes worden overschreden.
 • De grootste schade door bietenkevertjes komt voor op kleigrond. Op lichte klei en zavelgronden is de schade beperkt.
 • Bietenkevers kunnen we momenteel nog steeds vinden op bietenpercelen, ondanks het gebruik van neonicotinoïden in het verleden.
 • Voorkom op kleigrond biet-op-biet of biet-naast-biet van vorig jaar.
 • Zie voor meer informatie over bietenkever het bericht ‘Insectenschade voorkomen in 2019: de bietenkever’.
 • Bodeminsecten veroorzaken vaak pleksgewijs schade, waardoor dikker zaaien niet helpt.
 • Zaai niet dieper dan ongeveer 2 cm, maar wel in vochtige grond.
 • Voor de presentatie is met name geput uit de SID-presentatie ‘Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019’.

 

Bladinsecten
Force in het pillenzaad werkt niet tegen bladinsecten. Het middel heeft alleen contactwerking tegen bodeminsecten (zie hierboven).

 • Aardvlooien en ook bovengrondse springstaarten geven vaak geen noemenswaardige schade.
 • De bestrijdingsdrempels van zwarte bonenluis liggen vrij hoog. In mei/juni als meer dan 50% van de planten bezet is met kolonies van 30-50 luizen per plant.
 • Bietenkevervluchten kunnen voorkomen bij temperaturen boven 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van boven de 90 procent.
 • Hanteer de Duitse schadedrempel voor bovengrondse aantasting door bietenkevers : 20 aangetaste planten per 100 planten in het vier tot achtbladstadium of 20 procent van het bladoppervlak aangetast.
 • Overweeg alleen te bestrijden met pyrethroïden bij overschrijden van de schadedrempel.
 • Lees meer over de bietenkever in het bericht ‘Insectenschade voorkomen in 2019: de bietenkever’.

 • De vergelingsvirussen zijn nog bijna overal in Nederland aanwezig.
 • Vergelingsziekte daarom niet onderschatten. Aantasting kan leiden tot opbrengstdervingen van 40 tot 50 procent.

 • De drempel voor groene perzikbladluizen ligt in mei en eerste helft van juni bij slechts 2 luizen per 10 planten.
 • Voer een bespuiting uit met Teppeki, Pirimor of Calypso bij overschrijden van de schadedrempel.

 • Loop wekelijks een representatief kruis door een bietenperceel en bekijk om de 20 passen een hele bietenplant goed.
 • Kijk goed naar de middelenkeuze om natuurlijke vijanden te sparen, om later problemen met luizen te voorkomen.
 • De ziekten&plagen-applicatie bevat ook beschrijvingen/foto’s van de natuurlijke vijanden, naast de beslisboom en beschrijvingen/foto’s van alle ziekten en plagen in suikerbieten. Download hier de IRS-app.

 

Bladschimmels
Ook de bladschimmelbeheersing begint met herkenning van de schimmels.

 • Begin met wekelijks waarnemen vanaf gewassluiting.
 • Voer de eerste bespuiting uit na het vinden van de eerste vlekjes/aantasting op het perceel.

 

Bodemverdichting

Overige zaken

 • Save-the-date: 28 mei 2019; De Innovatiedag 2019 met als titel ‘Dág, onkruid’ zal gehouden worden op WUR-locatie ‘t Kompas in Valthermond. Ook op het gebied van onkruidbeheersing dreigt in de toekomst veel te veranderen. Tijdens de dag komen nieuwe inzichten, trends en innovaties in onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei aan de orde. Volg: www.innovatieveenkolonien.nl/actueel/innovatiedag-2019.
 • Blijf op de hoogte van bietenteeltnieuws door de gratis IRS-nieuwsbrief.
 • De meest actuele teeltadviezen staan in de digitale teelthandleiding suikerbieten.
 • 5 maart verschijnt het Gewasbeschermingsbulletin 2019 bij Cosun Magazine.
 • Voor de meest actuele adviezen en tools installeert u de IRS-App op uw smartphone.


Contact: Jurgen Maassen,Elma Raaijmakers,Bram Hanse,Frans Tijink,Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.