Insectenschade voorkomen in 2019: springstaarten Pagina printen

woensdag 6 februari 2019

Vanwege een verandering in het middelenpakket van de suikerbietenteelt, verandert er behoorlijk wat voor telers op het gebied van insectenbeheersing. Daarom besteden we extra aandacht aan insecten. In dit bericht staan we stil bij de springstaarten.

De springstaart
Er zijn honderden soorten springstaarten. De springstaart Onychiurus armatus (foto 1) is de belangrijkste voor de bietenteelt en heel algemeen voorkomend in Nederland. Ze zijn witgekleurd en circa 1,5 mm lang. In zware kleigronden met een hoog organisch stofgehalte zijn de aantallen springstaarten vaak het grootst. Ze leven voornamelijk van afgestorven plantenresten, bacteriën en schimmels, maar kunnen ook leven van jonge planten. Zodra de temperaturen boven de 5 °C komen worden ze actief en gaan ze op zoek naar voedsel. In veel gevallen betekent dat een aantasting aan een jong bietengewas.

Schade herkennen en beheersen
De springstaarten veroorzaken schade aan suikerbieten op zware kleigronden door aan de wortels en het hypocotyl van jonge bietenplanten (kiemplant en tweebladstadium) te vreten. Ze nemen daarbij hele kleine hapjes uit een bietenplant. Bij veelvuldig aanvreten kan dit leiden tot een kronkelige kiemplant, die niet meer bovenkomt (Foto 2). Ondergrondse schade aan wortels en hypocotyl is te beperken door preventief gebruik te maken van pillenzaad met Force. Bovengronds veroorzaken ze geen schade.

Spoel springstaarten vooraf op
Het vaststellen van springstaarten is nu al mogelijk door grond van het perceel te verzamelen en op te spoelen in een emmer met water. De springstaarten komen dan vanzelf bovendrijven. Dat geldt ook andere bodeminsecten, zoals bietenkevertjes.

Meer informatie
Informatie over springstaarten is te vinden in de teelthandleiding ‘Insecten’, in het ‘Bodemplagenschema’ en in het bericht ‘Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019’.


Foto 1.  Een springstaart (ca 1,5 mm lang) kan op zware kleigronden met veel organische stof veel schade veroorzaken.


Foto 2. Schade door springstaarten komt hoofdzakelijk voor op percelen zware klei met een hoog organischestof gehalte.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws