Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019 Pagina printen

woensdag 30 januari 2019

Vanwege een verandering in het middelenpakket voor de teelt van suikerbieten zijn bodeminsecten moeilijker te beheersen. Daarom dienen telers in 2019 meer rekening te houden met insecten dan voorheen.

Opspoelen van bodeminsecten geeft inzicht in mogelijke problemen
Door grondmonsters te nemen en deze op te spoelen, is vooraf vast te stellen of problemen verwacht kunnen worden. Dit kan eenvoudig door een paar liter grond op te spoelen in een emmer met water. Kleine bodeminsecten, zoals bietenkevers en springstaarten komen vanzelf boven drijven. Grotere bodeminsecten, zoals emelten, ritnaalden, wortelduizendpoten en miljoenpoten zijn aan te tonen door de opgeloste grond over een zeef (maaswijdte circa 1 mm) te spoelen.

Force werkt bij zware druk onvoldoende
Force in het pillenzaad toepassen bij het zaaien kan schade beperken, maar bij een zware druk van bodeminsecten werken ze onvoldoende. Vydate 10G wordt niet geadviseerd voor de beheersing van insecten. Het wordt alleen geadviseerd bij overschrijding van de schadedrempels van stengelaaltjes, wortelknobbelaaltjes en vrijlevende aaltjes. Echter, heeft het ook een werking op insecten, waardoor een teler Force achterwege kan laten indien Vydate 10G wordt gebruikt tegen aaltjes. Bij aanwezigheid van emelten en ritnaalden wordt Force wel aanvullend geadviseerd.

Bodeminsecten veroorzaken meer schade op losse grond
Omdat bodeminsecten zich makkelijker kunnen verplaatsen in losse grond, veroorzaken ze daar ook meer schade. Ook al is het voor de structuur niet altijd goed, kan het helpen om op plekken twee keer een zaaibed klaar te maken. Hierdoor wordt de grond wat vaster en kunnen de bodeminsecten zich minder makkelijk door de grond verplaatsen. Doe dit alleen indien er zeer veel bodeminsecten aanwezig zijn. Anders kan het middel erger zijn dan de kwaal.

Niet dikker of te diep zaaien
Het advies is om niet dikker te zaaien. Bodeminsecten veroorzaken vaak pleksgewijs schade, waardoor dikker zaaien niet helpt (zie figuur 2). Op plaatsen waar geen aantasting door insecten plaatsvindt, heeft het alleen maar negatieve gevolgen voor de rooibaarheid, het suikergehalte en het tarrapercentage. Het helpt wel om niet te diep te zaaien. Zaai daarbij wel in de vochtige grond, maar niet dieper dan 2 cm. Als bieten dieper dan 2 cm gezaaid worden, dan duurt het langer voordat de bieten boven komen en daardoor hebben bodeminsecten ook langer de kans om schade te veroorzaken.

Onderzoek naar schadedrempels
Omdat alleen voor emelten er een schadedrempel is (zie bericht ‘Granulaat om schade door emelten te beheersen werkt matig’), zal er komende jaren onderzoek plaats moeten vinden naar schadedrempels voor de andere bodeminsecten. Op die manier kunnen we dan concretere adviezen geven.

Teelthandleiding biedt meer informatie
In de teelthandleiding ‘Insecten’ kunt u meer informatie vinden over bodeminsecten en de beheersing daarvan. Een aanvulling hierop is een presentatie over bodeminsecten gehouden voor teeltadviseurs in december: ‘Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019’.


Figuur 1. Force werkt alleen tegen bodeminsecten. Dat betekent dat waarnemen tijdens het seizoen weer nodig zal zijn om de bovengrondse insecten te beheersen. Force heeft een contactwerking, wat betekent dat alleen de insecten die in de buurt komen van het pillenzaad gedood zullen worden.


Figuur 2. Plantwegval door ritnaalden.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)