Kali strooien “over de vorst” Pagina printen

maandag 21 januari 2019

Op veel percelen is de grond mogelijk voldoende bevroren om er zonder gevaar voor structuurschade overheen te rijden. Als u nog (kunstmest)kali moet strooien op uw bietenperceel van dit jaar, benut dan deze mogelijkheid. Strooi geen kali als de grond bedekt is met sneeuw. De kans op kaliverliezen door afspoeling neemt dan toe.

Hoeveel kali geven?
Als u 150 tot 200 kg K2O per hectare aan uw bieten geeft, dan is daarmee uw bietengewas voorzien van voldoende kali. Bovendien komt deze hoeveelheid ongeveer overeen met de kaliafvoer met de bietenwortels. Het is, ook voor andere gewassen in het bouwplan, aan te raden om de kaliafvoer te compenseren om zodoende de kalitoestand van de bodem op peil te houden. Door nu over de vorst te strooien is er geen risico voor zoutschade aan de bieten, ook niet als u een chloorhoudende kalimeststof gebruikt, zoals K-60.

Meer informatie over kaliumbemesting kunt u vinden in de teelthandleiding.


Geen structuurschade bij kali strooien over bevroren grond.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies
De plaats is niet gevonden, probeer a.u.b. een andere plaats

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)