Kali strooien “over de vorst” Pagina printen

maandag 21 januari 2019

Op veel percelen is de grond mogelijk voldoende bevroren om er zonder gevaar voor structuurschade overheen te rijden. Als u nog (kunstmest)kali moet strooien op uw bietenperceel van dit jaar, benut dan deze mogelijkheid. Strooi geen kali als de grond bedekt is met sneeuw. De kans op kaliverliezen door afspoeling neemt dan toe.

Hoeveel kali geven?
Als u 150 tot 200 kg K2O per hectare aan uw bieten geeft, dan is daarmee uw bietengewas voorzien van voldoende kali. Bovendien komt deze hoeveelheid ongeveer overeen met de kaliafvoer met de bietenwortels. Het is, ook voor andere gewassen in het bouwplan, aan te raden om de kaliafvoer te compenseren om zodoende de kalitoestand van de bodem op peil te houden. Door nu over de vorst te strooien is er geen risico voor zoutschade aan de bieten, ook niet als u een chloorhoudende kalimeststof gebruikt, zoals K-60.

Meer informatie over kaliumbemesting kunt u vinden in de teelthandleiding.


Geen structuurschade bij kali strooien over bevroren grond.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.