Insectenschade voorkomen in 2019: de bietenkever Pagina printen

woensdag 30 januari 2019

Vanwege een verandering in het middelenpakket van de suikerbietenteelt, verandert er behoorlijk wat voor telers op het gebied van insectenbeheersing. Daarom besteden we extra aandacht aan insecten. In dit bericht staan we stil bij de bietenkever.

De bietenkever
Bietenkevertjes zijn heel algemeen voorkomend in Nederland. Ze zijn 1,0 tot 1,5 mm lang. Ze overwinteren in koppen en wortels van achtergebleven suikerbieten, rode bieten, voederbieten, spinazie of melganzevoet. Maar ook in perceelsranden en in de bodem. Zodra de temperaturen boven de 3 °C komen worden ze actief en gaan ze op zoek naar voedsel. In veel gevallen betekent dat dus een aantasting aan een jong bietengewas.

Schade
De kleine kevertjes veroorzaken schade aan suikerbieten door aan de wortels en het hypocotyl van jonge bietenplanten (kiemplant en tweebladstadium) te vreten. Dit komt met name voor op kleigronden. Op zandgronden komen ze niet voor en op lichte klei en zavelgronden is de schade beperkt. Bij gemiddelde dagtemperaturen lager dan 15 °C verplaatsen ze zich lopend over de grond. Dit is niet meer dan 30 meter. Voorkom daarom biet-op-biet en biet-naast-biet. Een bufferstrook met een ander gewas van 30 meter ten opzichte van het perceel van vorig jaar is daarbij voldoende. Zodra de gemiddelde dagtemperatuur boven de 15 °C uitkomt, kunnen de kevertjes gaan vliegen en vreten ze ook bovengronds aan de bietenplanten. Ondergrondse schade aan wortels en hypocotyl is te beperken door gebruik te maken van pillenzaad met Force. Bovengrondse beheersing is alleen maar mogelijk met pyrethroïden, maar hierbij is het belangrijk om de bietenkevertjes goed te raken. Omdat dit alleen maar mogelijk is bij een hoge luchtvochtigheid en pyrethroïden bovendien een negatief effect hebben op natuurlijke vijanden, is het belangrijk terughoudend te zijn met het gebruik van pyrethroïden.

Monitoring
Het vaststellen van bietenkevertjes is nu al mogelijk door achtergebleven bietenkoppen van het perceel te verzamelen en op te spoelen in een emmer met water. De kevertjes komen dan vanzelf bovendrijven. Gedurende het seizoen zijn vluchten van bietenkevertjes waar te nemen met plakvallen.

Meer informatie
Informatie over bietenkevertjes is te vinden in de teelthandleiding ‘Insecten’, in het ‘Bodemplagenschema’ en in het bericht ‘Beheersing van bodeminsecten verdient extra aandacht in 2019’.


Foto 1. Een bietenkever (1,0 tot 1,5 mm lang) kan op kleigronden veel schade veroorzaken.

Foto 2. In achtergebleven bietenkoppen van suikerbieten zijn bietenkevertjes makkelijk terug te vinden door deze op te spoelen.

.
Foto 3. Bietenkevertjes (1,0-1,5 mm groot) die zijn opgespoeld uit resten van bieten en bietenkoppen.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies
De plaats is niet gevonden, probeer a.u.b. een andere plaats

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)