Neem nu een aaltjesmonster voor effectieve inzet granulaat Pagina printen

donderdag 17 januari 2019

Diverse aaltjes kunnen schade veroorzaken aan suikerbieten. Schade door stengelaaltjes, vrijlevende wortelaaltjes en wortelknobbelaaltjes is te beperken door granulaat toe te voegen aan de zaaivoor tijdens het zaaien. In dit bericht leest u wanneer de inzet van granulaat rendabel is.

Bemonsteren
Om te bepalen of de inzet van granulaat (Vydate 10G) rendabel is tijdens het zaaien, kunt u in de wintermaanden een grondmonster laten analyseren. Neem voor het steken van een monster altijd contact op met het laboratorium. Zij kunnen u het beste vertellen hoe u het monster kunt steken en kunt laten analyseren. Voor wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes is het bijvoorbeeld belangrijk om het monster inclusief incubatie te laten analyseren. Op die manier worden de aantallen in het organisch materiaal ook meegenomen en vindt er geen onderschatting plaats. Voor een goed beeld van de situatie op het perceel dient er per hectare 1 monster te worden gestoken, dat bestaat uit minimaal 60 steken uit de laag 0-30 cm.

Schadedrempels
Granulaten zijn niet rendabel bij bietencysteaaltjes. Omdat wortellesieaaltjes geen schade veroorzaken aan suikerbieten, zijn ook hier granulaten niet rendabel. Bij aanwezigheid van meer dan 150 trichodoriden per 100 ml grond is het advies om Vydate 10G toe te passen bij zaaien. Bij Meloidogyne chitwoodi, M. fallax en M. hapla is dit respectievelijk 500, 2.500 en 100 per 100 ml grond. Omdat stengelaaltjes vaak pleksgewijs voorkomen, is het advies om bij een aantoonbare besmetting deze plekken te behandelen met Vydate 10G tijdens het zaaien. Er is sprake van een aantoonbare besmetting als u voorheen hier aantasting heeft gezien (bijvoorbeeld kroef in uien) of als er één of meer stengelaaltjes voorkomen in een grondmonster.

Granulaatstrooier op zaaimachine op orde
Belangrijk is om ook de granulaatstrooier op de zaaimachine tijdig klaar te maken en te controleren. Meer hierover kunt u lezen in het bericht ‘Onderhoud uw zaaimachine’.

Meer informatie
In de teelthandleiding op www.irs.nl en in de brochure ‘Aaltjesmanagement in de akkerbouw’ is meer achtergrondinformatie te vinden over de symptomen, schadedrempels en andere kenmerken van aaltjes.


Foto 1. Valplek doordat de bieten zijn aangetast door wortelknobbelaaltjes. De maanden januari, februari en maart zijn zeer geschikt om grondmonsters te nemen voor aaltjes. Op die manier kan een teler nagaan of granulaat nodig is tijdens het zaaien om schade te beperken.


Foto 2.  Aantasting door wortelknobbelaaltjes.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.