Granulaat om schade door emelten te beheersen werkt matig Pagina printen

donderdag 17 januari 2019

Indien er emelten op een perceel zitten, dan kan granulaat, aanvullend op pillenzaad met Force, zorgen voor een beter plantbestand. In dit bericht leest u hoe u na kunt gaan of granulaat nodig is en wat u mag verwachten van de werking hiervan.

Bemonsteren op emelten
De aanwezigheid van emelten is te controleren door verspreid over het perceel in januari, februari of maart grondmonsters te nemen van 10 bij 10 cm van de bovenste 10 cm met een schep of spade. Verdeel het monster zo fijn mogelijk in een emmer met zout water. Los daarvoor 1 kg zout op in vijf liter water. Op deze manier komen ze vanzelf bovendrijven. Tel van tien monsters het totaal aantal larven. Dit vermenigvuldigt met tien geeft het aantal emelten per vierkante meter.

Schadedrempel
Bij 20 emelten per vierkante meter kan al schade ontstaan en is het advies om granulaat (Vydate 10G) toe te voegen tijdens het zaaien in de zaaivoor. In proeven leidde het gebruik van Vydate 10G tot 15 à 20 procent meer planten dan onbehandeld. Bij meer dan 100 emelten per vierkante meter is het verstandig om geen bieten te zaaien, omdat de kans op schade dan te groot is en granulaat bij zo’n hoge druk onvoldoende werkt.

Meer informatie
In de teelthandleiding ‘Insecten’ vindt u meer informatie over emelten. In het bericht ‘Onderhoud uw bietenzaaimachine’ vindt u meer informatie over het klaarmaken en controleren van de granulaatstrooier op de zaaimachine.


Foto 1. Emelt veroorzaakt vreterij aan kiemplanten.


Foto 2. In de winter is mogelijk inzicht te krijgen in de aantallen emelten op een perceel door grond op te spoelen. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen de emelt (onderste op de foto) en larven van de rouwvlieg (bovenste op de foto), die geen schade doet aan jonge bietenplanten.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.