Weblog: Pas op ….…? Pagina printen

woensdag 16 januari 2019

Deze weblog is op 16-01-2019 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

U kent vast wel de waarschuwingsborden, driehoekige verkeersborden met een rode rand en binnenin een teken voor het gevaar dat eraan komt. Er zijn er ongeveer 40 verschillende van in Nederland bij bijvoorbeeld een hobbel in de weg (uitholling overdwars), bij de nadering van een spoorwegovergang of met een uitroepteken als algemeen teken voor opletten. Ook voor modder/slik op de weg tijdens de campagne.

We hebben van 1959 tot en met 2002 een vergelingsziektewaarschuwingsdienst gehad. De laatste jaren ervan op bescheiden schaal. Daarvoor werden van mei tot half juli wekelijks luizen geteld op 200 percelen in Nederland, centraal verwerkt op het IRS en wanneer nodig omgezet in waarschuwingskaarten, toen nog per post verstuurd. Voor het herkennen van luizen zijn destijds veel cursussen verzorgd door het IRS.

Door het gebruik van neonicotinoïden in het pillenzaad werd deze waarschuwingsdienst overbodig. Nu we geen neonicotinoïden meer beschikbaar hebben voor suikerbieten krijgen we de vraag of de vergelingsziektewaarschuwingsdienst weer terug komt. Samen met Suiker Unie werken we aan een nieuwe vorm van monitoren en waarschuwen. Het wordt nog een hele opgave om dit in mei operationeel te hebben voor de groene perzikbladluis, die vergelingsziekte kan overbrengen. Daar gaan we wel voor, ook voor het geven van workshops voor adviseurs om insecten te herkennen.

Uiteraard willen we een vergelijkbaar systeem voor bietenkevertjes en bietenvlieg voor de regio’s waar het risico het meest waarschijnlijk is. Dat vraagt meer tijd aan voorbereiding dan voor vergelingsziekte. Ondertussen kunnen we er wel berichten over maken. Bij alle nieuwe systemen geldt hetzelfde als bij de verkeersborden: alleen daar waar het nodig is. En de gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het verder opletten en handelen. Uiteraard ben ik heel benieuwd hoeveel last we krijgen van insecten na de tot nu toe zachte winter, want uit het verleden is bekend dat na zachte winters er veel vergelingsziekte kan optreden.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies
De plaats is niet gevonden, probeer a.u.b. een andere plaats

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)