Onderhoud uw bietenzaaimachine Pagina printen

dinsdag 15 januari 2019

Een van de actiepunten in de winter is het jaarlijks terugkerend onderhoud van de bietenzaaimachine voor het nieuwe zaaiseizoen. Goed onderhoud kan pijnlijke verrassingen in het seizoen voorkomen. Een goed onderhouden zaaimachine draagt bij aan een homogeen bietengewas. En dat homogene gewas biedt veel voordelen die in de loop van het seizoen een stapeleffect geven. Een uniform of homogeen bietengewas vormt een goed vertrekpunt om ook in 2019 een hoge suikeropbrengst te behalen. Voor aaltjes en emelten is het belangrijk om na te gaan of u granulaat gaat gebruiken. In dat geval moet de zaaimachine uitgerust zijn (of worden) met een granulaatstrooier.

Aandachtspunten voor een goede werking van de granulaatstrooier:

 • de afgifte van granulaat moet per rij hetzelfde zijn. Dit is na te gaan door onder elke pijp een bakje te plaatsen en het aandrijfwiel een aantal slagen (bijvoorbeeld 20) te draaien. De opgevangen hoeveelheid granulaat moet in elk bakje (+/- 5%) hetzelfde zijn. Denk bij het werken met granulaat aan voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen + masker). De dosering is te controleren door te rekenen met de afgelegde afstand (wielomtrek x aantal slagen; in dit voorbeeld 2,0 m x 20 = 20 m2 bij een rijafstand van 0,5 meter). De afgegeven hoeveelheid moet dan 20/10.000 van de dosering per hectare zijn;
 • controleer dat het granulaat voor de toestrijker in de zaaivoor valt. De pijp dient dus voor de toestrijker gemonteerd te zijn;
 • het is wettelijk verplicht om de granulaatstrooiers periodiek te laten keuren. Deze verplichting geldt voor machines van 3 jaar en ouder, de keuringsfrequentie van deze machine is ongeacht de werkbreedte 6 jaar.

Controleer elk jaar minimaal de volgende punten van de zaaimachine voordat het zaaiseizoen van start gaat:

 • de kouters moeten scherp zijn voor een goede plaatsing van het zaad, zie pagina 25 van Suikerbietsignalen. Dit voorkomt dat zaad in de zaaivoor verrolt en een ongelijke zaadverdeling geeft;
 • de cellen van de zaaischijven. Deze moeten schoon zijn voor een goede vulling met zaad;
 • de zaaischijven moeten voldoen aan de normen om D-pillenzaad te kunnen verzaaien. Zie over het keuren van de zaaischijven meer in dit bericht. De deadline voor het insturen van zaaischijven om te keuren is 8 februari 2019;
 • lagers, kettingen, markeurs en scharnierpunten moeten soepel en zonder speling kunnen bewegen;
 • elementen staan exact op 50 cm afstand van elkaar (midden kouter) en elk element staat haaks op de hoofdbalk. Alle elementen moeten op één rij staan. Vooral elementen die worden opgeklapt, kunnen afwijkingen gaan vertonen;
 • alle onderdelen die in contact komen met het zaad, zoals zaaischijven, afstrijker, zaaihuis en eventuele geleide ringen, op slijtage controleren en eventueel vervangen;
 • een goede afstelling van de afstrijkers bij buitenvullers. Meet de afstand tussen de zaaischijf en de afstrijker op vier plaatsen op de omtrek van de zaaischijf. De afstand moet bij Monozentra 0,7 mm en Hassia Exacta 1,45 mm zijn. Beide met een speling van 0,1 mm (voor meer informatie zie de teelthandleiding hoofdstuk 3.2.2. ‘Onderhoud’);
 • bandenspanning van de aandrijfwielen moet gelijk zijn voor een gelijke zaaiafstand van de afzonderlijke elementen.

In 2012 is een poster meegestuurd met Cosun Magazine en LandbouwMechanisatie, hierop staan de aandachtspunten voor onderhoud en zaaien weergeven.


Een goed onderhouden zaaimachine draagt ook in 2019 weer bij aan een homogeen, uniform gewas. Een homogeen gewas is met minder verliezen te rooien en minder aantrekkelijk voor bladluizen.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)