Weblog: Onkruid? Pagina printen

woensdag 12 december 2018

Deze weblog is op 12-12-2018 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

In een bericht uit Engeland las ik dat melganzevoet ooit is gebruikt als groente. Met de komst van spinazie was het ‘Brexit’ voor de melganzevoet als groente. Op de meeste akkers wordt melganzevoet gezien als een onkruid en vaak als gidsplant voor de onkruidbeheersing.

Wie had enkele jaren geleden verwacht dat het middelenpakket voor de onkruidbeheersing nog eens flink op de schop zou gaan? Al ruim dertig jaar maken een viertal producten deel uit van het lagedoseringensysteem voor de onkruidbeheersing in bieten. Door de variatie aan middelen een stabiel en succesvol systeem dat problemen met resistenties minimaal houdt.

Naar verwachting worden de komende jaren de actieve stoffen van enkele herbiciden niet verlengd in de EU. Dat doet zeer op de korte termijn en vraagt veel inspanningen om nieuwe systemen te vinden voor de tijd daarna.

Naast het uitzoeken van nieuwe en nog niet eerder uitgeprobeerde combinaties van middelen is het ook verstandig serieus te kijken naar alternatieven. Op de foto staat een cameragestuurde schoffelmachine achter een trekker met RTK-GPS. In dit voorbeeld was de geslaagde onkruidbeheersing uitgevoerd met de eerste twee keer chemisch en vervolgens mechanisch.

Er is een heel pallet van mogelijkheden voor de toekomst: chemisch, mechanisch/fysisch (ook in de rij), combinatie tolerant ras met breed werkend herbicide, allerlei nieuwe combinaties inclusief teeltmaatregelen en meer benutten van de mogelijke heden van techniek: sensoren, camera’s, robots, drones enz. Wat het gaat worden is niet te voorspellen. Het wordt vast anders. Daarbij is het verstandig de eigen overtuigingen op te rekken en open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is het essentieel dat we genoeg tijd krijgen om alternatieven praktijkrijp te krijgen.

Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.