Lichte tot matige vorst voorspeld: laat u niet verrassen! Pagina printen

woensdag 12 december 2018

Voor de aankomende nachten wordt voor veel regio’s lichte tot matige vorst voorspeld. Voor telers die nog suikerbieten in bewaring hebben is het zaak om de komende dagen goed op te letten. Bedenk dat suikerbieten bij temperaturen beneden -2°C gaan bevriezen wat vorstschade tot gevolg kan hebben. Het advies is daarom om de weersvooruitzichten voor uw regio dagelijks goed in de gaten te houden (zie bewaaradvies) en de materialen voor afdekken van de bietenhoop alvast gereed te hebben. Zeker indien temperaturen beneden -2°C worden voorspeld is het raadzaam om de hoop af te dekken met winddicht materiaal, met name aan de voet van de hoop en aan de windzijde. Verwijder het winddichte afdekmateriaal direct weer als de vorstperiode voorbij is om de ventilatie in de hoop te bevorderen. Verdere informatie is te vinden in paragraaf 8.4 van de teelthandleiding

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.