Wanneer kiezen voor bietenzaad met Force? Pagina printen

donderdag 6 december 2018

Bij de zaadbestelling kunnen telers aangeven of ze zaad met of zonder het insecticide Force (tefluthrin) willen bestellen. Belangrijk is om te realiseren dat Force niet werkt tegen bladinsecten. Dit betekent dat telers van half april tot en met half juli hun gewas wekelijks moeten controleren op tripsen, bietenkevers, bietenvliegen, bladluizen en alle andere bladinsecten. Dit om tijdig actie te kunnen ondernemen om opbrengstderving door insectenschade te voorkomen. In dit artikel kunt u meer over de werking op bodeminsecten lezen.

Gebieden met grote kans op bodeminsecten
Schade door bietenkevers is met name in Flevoland, Zuid-Limburg en het zuidwesten te verwachten (zie de roodgekleurde gebieden in figuur 1). Springstaarten daarentegen geven de voorkeur aan percelen met veel vers organisch materiaal in Zuid-Limburg, Rivierkleigebieden en Noord- en Zuid-Holland. In Zuid-Limburg komen daarnaast ook miljoenpoten voor. Voor al deze bodeminsecten geldt dat dieper zaaien leidt tot meer schade. Dit geldt ook voor losse gronden, want daar kunnen ze zich makkelijker verplaatsen.

Voorvruchten die bodeminsecten bevorderen
In de witgekleurde gebieden van het kaartje in figuur 1 is het op basis van de grondsoort niet nodig om Force te bestellen op het zaaizaad. Er is echter een uitzondering. Bij grasachtige voorvruchten kan namelijk schade door emelten en/of ritnaalden verwacht worden. Een bestelling met Force op het zaaizaad wordt dan wel geadviseerd. Meer hierover kunt u lezen in het Bodemplagenschema.

Werking van Vydate 10G op bodeminsecten
Vydate 10G heeft net als Force enige werking tegen bodeminsecten. Indien het vanwege de hoeveelheid vrijlevende, wortelknobbel- of stengelaaltjes noodzakelijk is om Vydate 10G te gebruiken, dan is het in de meeste gevallen niet meer nodig om Force te bestellen. Vydate 10G beschermt echter onvoldoende tegen ritnaalden, waardoor het gewenst kan zijn om toch Force te bestellen op het bietenzaad. Meer hierover kunt u lezen in de teelthandleiding.

Bestel digitaal voor hulp bij juiste keuze
Als een teler de zaadbestelling doet via het Cosun ledenportaal, dan krijgt hij/zij direct een aanbeveling voor wel of geen Force, gebaseerd op grondsoort en voorvruchten.

Meer informatie
In de teelthandleiding op onze website vindt u meer informatie over de beheersing van insecten en de werking van Force en Vydate 10G ten opzichte van de neonicotinoïden uit het verleden.


Figuur 1. In rood gekleurd zijn de gebieden aangegeven waar bodeminsecten schade kunnen veroorzaken op basis van de grondsoort en dus Force wordt aanbevolen. In de witgekleurde gebieden is Force alleen aan te raden indien ritnaalden en/of emelten worden verwacht.


Figuur 2. Schade door bovengrondse bietenkevertjes. Force werkt wel tegen de bietenkevertjes die in de buurt komen van de wortels, maar niet tegen de bietenkevertjes die zich boven de grond bevinden.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)