Hulp bij rassenkeuze voor teeltseizoen 2019 Pagina printen

dinsdag 11 december 2018

Bij de zaadbestelling voor het komende bietenjaar kunt u kiezen uit de rassen die vermeld staan in de drie tabellen van de Brochure Suikerbietenzaad 2019 van Suiker Unie/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over de rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2019 van CSAR als van rassen die twee jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. In dit bericht wordt uitgelegd waarop u dient te letten voor een weloverwogen rassenkeuze.

Kies eerst de benodigde resistentie
Voor een geslaagde bietenteelt is het essentieel dat u de juiste keuze maakt voor de benodigde resistentie. De keuze hangt af van de mogelijke ziekten en plagen op het bietenperceel. Onderstaande beslisboom is opgesteld om u te helpen bij het bepalen van de juiste resistentiekeuze.

 Samengevat kan aangehouden worden dat bij:

  • risico op rhizoctonia of bij voorvrucht mais, meerjarig grasland, bolgewassen of groenten: kies rhizoctoniaresistentie (tabel 2 van de Brochure Suikerbietenzaad 2019);
  • de geringste aanwezigheid van bietencysteaaltjes of het vermoeden daarvan: kies bietencysteaaltjesresistentie (tabel 3);
  • een combinatie van rhizoctonia en bietencysteaaltjes: kies rhizoctoniaresistentie met tevens bietencysteaaltjesresistentie (tabel 2);
  • geen aanwezigheid van rhizoctonia of bietencysteaaltjes: kies een ras uit de lijst zonder deze resistenties (tabel 1);
  • rhizomaniesymptomen in de vorige bietenteelt (veel blinkers, laag suikergehalte) of het perceel ligt in Flevoland, Hoeksche Waard, Tholen, St. Philipsland, West Brabant-klei: kies aanvullende rhizomanieresistentie. Deze rassen zijn in alle categorieën (tabel 1 t/m 3) te vinden.

Benut de mogelijkheden van online hulp bij resistentiekeuze
Om telers te helpen bij het kiezen van de benodigde resistentie(s) hebben Suiker Unie en IRS in 2018 gezamenlijk een nieuwe module voor de digitale zaadbestelling ontwikkeld. Bij de zaadbestelling via het ledenportaal wordt de teler gevraagd om het perceel of de percelen waar volgend jaar de bieten gepland zijn aan te klikken. Op basis van gegevens uit Unitip en openbare gegevens die over het betreffende perceel bekend zijn, wordt dan een aanbeveling gegeven voor de benodigde resistentie(s). In eerste instantie wordt dan een keuzelijst getoond van rassen met de aanbevolen resistentie(s). Telers behouden echter de vrijheid om, indien gewenst, uit de complete lijst van beschikbare rassen kiezen.

Kies na resistentie voor hoogste financiële opbrengst
Heeft u de juiste resistentiekeuze gemaakt, dan luidt het advies om binnen deze categorie te kiezen voor een ras met een hoge financiële opbrengst. In het cijfer voor financiële opbrengst zijn suikergehalte, WIN en tarra verrekend en dit geeft voor de meeste situaties een goede indicatie van het rendement van een ras.

Bladschimmelgevoeligheid
Het verschil in gevoeligheid van rassen voor het optreden van aantasting door cercospora, stemphylium of andere bladschimmels (roest, ramularia en meeldauw) is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Er vindt onderzoek plaats naar de mate van bladschimmelgevoeligheid van rassen voor toekomstige publicatie. Momenteel zijn nog onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om hiervoor al een passend rasadvies te kunnen geven. Zie ook teelthandleiding 1.4.4.

Schietergevoeligheid
De huidige aanbevolen rassen hebben in het algemeen een goede schieterresistentie. Op basis van ervaringen uit het verleden wordt voor de rhizoctoniarassen en voor het ras Annelaura KWS aangeraden om deze niet te vroeg te zaaien. Onder ongunstige omstandigheden kunnen echter alle rassen schieten. Zie ook teelthandleiding 1.3.

Zaadbehandeling met insecticide
Schade door insecten is te beperken door gebruik te maken van pillenzaad met insecticide. Omdat de middelen Sombrero en Poncho Beta niet meer zijn toegelaten in de bietenteelt kan alleen gekozen worden voor het insecticide Force. Houd er rekening mee dat de werking van Force niet vergelijkbaar is met Sombrero of Poncho Beta. Force heeft alleen contactwerking tegen bepaalde bodeminsecten, maar heeft geen werking tegen bovengrondse insecten zoals bladluizen. Ga daarom na of zaadbehandeling met Force al dan niet zinvol is. Zie hiervoor ook dit bericht en teelthandleiding 10.3.2.

Benodigde hoeveelheid zaad (aangepast voor vroegbestelling augustus 2019)
Bestel niet meer zaad dan nodig is en gebruik geen oud zaad wat niet op de voorgeschreven wijze is bewaard of wat Sombrero, Poncho Beta of thiram bevat. De benodigde hoeveelheid zaad hangt af van de zaaiafstand. Kijk hiervoor in de tabel in de teelthandleiding 1.2.3. Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om overgebleven zaad retour te sturen. Het IRS heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar geschikte bewaarmethoden voor restzaad. Hieruit is een advies ontwikkeld voor het bewaren van restzaad, zie de teelthandleiding 1.2.4. Let op dat zaad wat met thiram is behandeld wel in 2019 gebruikt mocht worden, maar niet meer in teeltseizoen 2020. Of zaad met thiram is behandeld, kunt u vinden op het blauwe label (zie foto).

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)