Weblog: Eik Pagina printen

vrijdag 9 november 2018

Deze weblog is op 09-11-2018 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

Tijdens mijn wekelijkse rondje hardlopen blijf ik toch de wetenschapper die nieuwsgierig rondkijkt. Langs een deel van de route is afgelopen jaar zeker drie keer de grond op de kop gezet voor werk aan gas- en waterleidingen. In deze strook is veel opslag van zomereiken, een boomsoort die bekend staat om heel oud te kunnen worden. Het valt me op dat de jonge eikenopslag bijna allemaal volledig wit ziet van de meeldauw. Onder dezelfde bomen, maar dan in het niet-bewerkte deel staan de meesten er gezond bij. Hoe is dat te verklaren? De genetica van de jonge eikjes zal onder dezelfde bomen niet zoveel verschillen, wel hoe met de grond is omgegaan en mogelijk is er ook een klein verschil in microklimaat.

Op bietenpercelen kun je bij hetzelfde ras en dezelfde bladschimmelbespuitingen een groot verschil zien in aantasting door cercospora tussen 1:3 en 1:6 bieten. Er speelt ook hier meer dan ras en middelen.
Beide voorbeelden illustreren dat er kansen liggen in het veel breder kijken voor de toekomstige plantgezondheid.


Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.