Nieuwe uitdaging voor 2019: beheersen van vergelingsziekte Pagina printen

vrijdag 12 oktober 2018

Door het verbod op neonicotinoiden dat ingaat op 19 december 2018 komt er een nieuwe uitdaging bij voor de suikerbietensector: de beheersing van vergelingsziekte, dat overgebracht wordt door bladluizen. Het nieuwe insecticide in het pillenzaad (Force) werkt namelijk alleen maar tegen bodeminsecten. Dit betekent dat bladinsecten, waaronder bladluizen in 2019 en later op andere manieren beheerst moeten worden. Daarom hebben wij teeltadviseurs uitgenodigd bij de vergelingsziekteproef in Westmaas. In dit bericht vindt u een impressie van deze bijeenkomsten van 4 oktober. Lees verder onder de foto’s.


Foto 1. Elma Raaijmakers gaf daarbij samen met collega’s uitleg over bladluizen en de vergelingsvirussen (BMYVBYV en BChV) aan teeltadviseurs. Op de achtergrond is vergeling op het proefveld te zien, veroorzaakt door BMYV.


Foto 2. In de ochtend werd het proefveld bezocht met buitendienstmedewerkers van Suiker Unie.


Foto 3. Vergelingsziekte kan leiden tot een 50% lagere suikeropbrengst. Het is te herkennen aan de oranjegeel gekleurde bladeren. De bladeren voelen vaak leerachtig aan en symptomen komen voor in haardjes op een perceel.


Foto 4. Na de uitleg bezochten de aanwezigen het perceel en kon iedereen zelf de resultaten van de diverse bestrijdingsmiddelen bekijken. Teppeki, Pirimor en Calypso hadden allemaal een goede werking, maar de werking was wel minder dan het object waarin speciaal pillenzaad (Sombrero) was gebruikt. De middelste zes rijen zijn onbehandeld.

De belangrijkste conclusies van het proefveldbezoek waren:

  1. wekelijks tellen (en herkennen) van bladluizen in suikerbieten is belangrijk om tijdig in te grijpen met insecticiden zodra schadedrempels worden overschreden;
  2. het is van belang te kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen, die natuurlijke vijanden sparen. Hiervoor zijn Teppeki en Pirimor het meest geschikt. Het gebruik van pyrethroïden in de bieten is daarom niet aan te bevelen;
  3. bestrijding van tripsen, aardvlooien en bietenvliegen dient dus alleen te gebeuren als deze insecten aanwezig zijn en schade wordt verwacht. Bestrijding van deze insecten met pyrethroïden kan later in het seizoen resulteren in een hogere bladluisdruk en dus een hogere druk van (en mogelijke schade door) vergelingsziekte.

Meer informatie over bladluizen en vergelingsziekte is ook te vinden in de teelthandleiding ‘Insecten’.

Contact: Elma Raaijmakers,Jurgen Maassen,Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden bladschimmels

De infectiewaarden van onderstaande bladschimmels kunt u per regio bekijken. 

CERCOSPORA
STEMPHYLIUM

Lees meer over deze infectiewaarden in het bericht van Suiker Unie.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.