Nieuws uit de bietenkliniek: bietenmot aangetroffen in Nederland Pagina printen

woensdag 3 oktober 2018

Bij diagnostiek zijn monsters en meldingen binnengekomen van bieten aangetast door de larven van de bietenmot (Scrobipalpa ocellatella). Alle meldingen en monsters zijn tot op heden afkomstig uit Limburg.

Symptomen
De 13 mm lange larven van de bietenmot mineren bladeren, bladstelen en koppen van bieten. De hartbladeren zijn samengesponnen en aangetast, waarbij ze duidelijk zwart verkleuren en uitdrogen. Bij secundaire aantasting door bacteriën, kunnen de bieten vanuit de kop gaan rotten. Dit is tot op heden nog niet waargenomen in Nederland. Ziet u bieten met beschadigde koppen en/of hartbladeren, ga dan na of het de bietenmot, valse meeldauw of boriumgebrek is. Voor een volgende bietenteelt weet u dan welke maatregelen u kunt nemen. Op dit moment is bietenmot makkelijk te onderscheiden van valse meeldauw of boriumgebrek door de kleine aangetaste bladeren in de kop voorzichtig te verwijderen. Indien het de bietenmot betreft, dan zijn larven te zien.

Zuid-Europees probleem
Over het algemeen veroorzaakt de bietenmot alleen maar schade aan suikerbieten in Zuid-Europa. In zeer droge en warme zomers kan de mot ook in Nederland voorkomen. Het insect kent drie generaties per jaar. Op dit moment is aantasting zichtbaar van deze derde generatie. Bestrijden is niet mogelijk.


Foto 1. Aantasting door de larven van de bietenmot kenmerkt zich door spinsels in de hartbladeren en het zwart worden van het hart van de bieten.


Foto 2. Een larve van de bietenmot kruipt uit het hart van de biet over de bladsteel.


Foto 3. De larve van de bietenmot (13 mm lang) op een stukje bietenkop.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.