Rooi en kop zeer precies Pagina printen

dinsdag 18 september 2018

We zien dit jaar veel percelen waarbij de bieten hoger dan normaal boven de grond staan. Ook de nodige horizontale bieten. Het rooien en koppen vraagt daardoor dit jaar extra precisie. De juiste afstelling kan alleen ter plekke worden gevonden. En vergt voortdurende aanpassing.

Lagere rijsnelheid
Een onregelmatig gewas vraagt om een lagere rijsnelheid. De ontbladeraar zo instellen dat alle bieten nog een bladpruik hebben die door de scalpeur er net wordt afgesneden.

Bij horizontaal groeiende bieten zijn bietverliezen en enige bladresten niet te voorkomen. Wel te beperken door langzamer te rijden en te voorkomen dat het kopmes de liggende bieten in de lengte doorsnijdt. Voorkom dat deze bieten door een te hoge druk op de taster afbreken of verloren gaan door opzij schuiven.
Voorkom dat grote los in de grond staande bieten volledig verloren gaan door botte kopmessen en/of een tik van een te diep afgestelde ontbladeraar. Of er teveel van wordt afgesneden door te diepe afstelling van de ontbladeraar en de scalpeur.

Reinig niet te intensief
Op dit moment komen de bieten met weinig aanhangende grond uit de grond. Voorkom in deze situatie onnodig reinigen en daarmee onnodig puntbreukverlies. Een vuistregel is: als het ‘sneeuwt’ onder de rooier, staat de reiniging te intensief. Hoe hoger de puntbreuk hoe hoger de directe bietverliezen en hoe hoger de bewaarverliezen. Toprooiers hebben meer dan 90% bieten met een breukvlak kleiner dan 2 cm en bij de rest van de bieten niet meer dan 4 cm.

Hulpmiddel voor beoordelen
Beoordeel het rooi- en kopwerk tijdens de oogst. Voor het checken van de rooikwaliteit is een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar: ‘Hulpmiddelen rooikwaliteit’.

Zie ook:


Dit jaar zien we veel hoog boven de grond staande en/of horizontaal groeiende bieten. Rij met lage rijsnelheid en stel de ontbladeraar zo in dat alle bieten nog een bladpruik hebben die door de scalpeur er net wordt afgesneden.


Bij horizontaal groeiende bieten zijn bietverliezen en enige bladresten niet te voorkomen. Probeer deze te beperken door langzamer te rijden en te voorkomen dat het kopmes de liggende bieten in de lengte doorsnijdt.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.