Discussie over bijensterfte Pagina printen

woensdag 16 april 2014

Sinds augustus 2009 is er in de media de nodige discussie over de wintersterfte van bijenvolken in de laatste jaren. Sommigen claimen een relatie met het gebruik van bepaalde insecticiden en roepen op tot een verbod of moratorium voor neonicotinoiden. Insecticiden, zoals Poncho Beta en Sombrero, hebben ook een toelating in gepilleerd suikerbietenzaad. Een dergelijke intrekking zou ongeveer 75% van het Nederlandse bietenareaal raken. Dit was in augustus 2009 alle reden voor het IRS om de informatie over de specifieke toepassing van deze middelen in de Nederlandse bietenteelt op een rij te zetten in relatie tot mogelijke blootstelling aan bijen. Bovendien schatten we in wat de impact is van een verbod van neonicotinoiden op de bietenteelt.

Onze conclusie is dat er geen fundament is voor het intrekken van de specifieke toelating van neonicotinoiden in gepilleerd suikerbietenzaad.

Lees verder: 'Neonicotinoiden in de Nederlandse suikerbietenteelt' (update 24 april 2015).

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.