Nu weer alert zijn voor bladschimmels! Pagina printen

maandag 13 augustus 2018

Door de droogte was het relatief rustig met de bladschimmelbestrijding in suikerbieten. De gevonden aantastingen hebben zich maar langzaam uitgebreid, doordat de omstandigheden te droog waren voor de meeste bladschimmels. Nu er bijna overal regen is gevallen zijn de omstandigheden voor met name cercospora en in iets mindere mate stemphylium, veel gunstiger geworden. 

Blijf wekelijks controleren
Met het oog op de schade die bladschimmels kunnen doen, is het belangrijk de suikerbieten te blijven controleren op de bladschimmels cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Zeker nu het weer wisselvalliger is geworden. Controleer regelmatig (bij voorkeur elke week) op alle vijf de bladschimmels. Dit geldt ook voor de percelen waar een fungicidebespuiting is uitgevoerd en/of waar (veel) blad is afgestorven door de droogte. Een behandeling met een fungicide is alleen nodig wanneer er op het perceel een (nieuwe of uitbreiding van) aantasting door bladschimmels is gevonden. Spuit ook niet later vanwege de schade die door bladschimmels kan worden veroorzaakt. Spuit niet uit voorzorg of ‘preventief’. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan dan contact opnemen met het IRS voor de diagnose van de bladvlekken. Het kan dus voorkomen dat u een aantal keren geen nieuwe aantasting vindt. U hoeft dan niets anders te doen dan een week later weer het gewas te inspecteren.

Middelenkeuze en veiligheidstermijn
Houd bij een eventuele tweede of vervolgbespuiting rekening met de etiketten van de middelen, het gebruiksadvies en welk middel u al hebt gebruikt. Wissel middelen tussen de bespuitingen zoveel mogelijk af om resistentievorming te voorkomen (zie ook dit eerdere bericht). Kies het middel aan de hand van de gevonden aantasting. Meer informatie hierover kunt u lezen op de bladschimmelpagina. Let vanaf nu ook op de veiligheidstermijn van het middel in combinatie met de verwachte oogstdatum.

De veiligheidstermijnen (wachttijden tussen laatste bespuiting en de oogst) voor de middelen zijn:

 • Opus Team 46 dagen (het loof en de koppen van met Opus Team behandelde suikerbieten mogen niet voor dierlijke vervoedering worden aangewend);
 • Retengo Plust 28 dagen;
 • Borgi en Score 250 EC 28 dagen;
 • Spyrale 28 dagen;
 • Sphere 21 dagen;
 • Difure Pro 21 dagen.


Let vanaf nu bij een eventuele bespuiting ook op de veiligheidstermijn van het middel. Dit is de tijd die er minimaal moet zitten tussen de bespuiting en de oogstdatum.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

 • 19 nov 12:00 tot 20 nov 12:00 A
 • 20 nov 12:00 tot 21 nov 12:00 A
 • 21 nov 12:00 tot 22 nov 12:00 A
 • 22 nov 12:00 tot 23 nov 12:00 A
 • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.