Vroegbestelling suikerbietenzaad weer van start Pagina printen

maandag 20 augustus 2018

Ook nu biedt Cosun u weer de gelegenheid om suikerbietenzaad voor uitzaai 2019 met korting te bestellen. De vroegbestelperiode loopt van 20 augustus tot 5 september 2018. De voor- en nadelen van nu bestellen en de overwegingen bij de keuze voor het ras en de zaadbehandeling worden in dit bericht toegelicht.

Weloverwogen keuze voor vroeg- of laatbestelling
Voordeel van de vroegbestelling is de korting die u aangeboden wordt. Als u nu al weet dat u in 2019 een van de bestaande rassen van het bestelformulier 2018 wilt uitzaaien, dan kunt u die met korting bestellen. Dat scheelt u € 10,- tot € 21,- per pak, afhankelijk van ras en zaadbehandeling.

Mogelijk nadeel van de vroegbestelling is dat u de rassenkeuze moet bepalen op basis van de cijfers uit de voorgaande jaren (2014-2017). De resultaten van het rassenonderzoek 2018 zijn pas in november bekend. Vooral de cijfers van nieuwe kandidaatrassen kunnen hierdoor nog veranderen. Van deze kandidaten zijn nu slechts de tweejarige cijfers bekend. Deze zijn terug te vinden in de Brochure Suikerbietenzaad 2018. Ze geven wel een goede indicatie wat u van deze rassen kunt verwachten. Let op: de informatie over speciaal pillenzaad in de Brochure Suikerbietenzaad 2018 geldt niet meer voor 2019, voor meer informatie zie www.irs.nl/teelthandleidingforce

Om te bepalen of er voor u een interessant nieuw ras in aantocht is voor uitzaai in 2019, moet u eerst een keuze maken voor de resistentiecategorie (zie verderop). Vervolgens kunt u in de Brochure Suikerbietenzaad bekijken of er tweedejaarsrassen bij zijn met interessante eigenschappen. Vooral de financiële opbrengst, het resistentieniveau (rhizoctonia) en eventueel de aanvullende rhizomanieresistentie zijn daarbij van belang. Cosun heeft bij het bestelformulier een handig beslisschema toegevoegd, om de keuze tussen vroegbestelling of wachten op de nieuwe kandidaatrassen makkelijker te maken. Bij de financiële opbrengst geldt dat 1 procentpunt gelijk staat aan circa 30 euro per hectare. Neem dit mee bij uw keuze. Alleen bij het bietencysteaaltjes- en standaard rhizomaniesegment worden nieuwe rassen met een verbeterde financiële opbrengst verwacht. Hierbij kan het lonen om te wachten op de hoofdbestelling. Houd er wel rekening mee dat niet alle nieuwe rassen onbeperkt leverbaar zullen zijn en u later dus mogelijk alsnog een bestaand ras zult moeten kiezen. Heeft u een ras met rhizoctonia- of met aanvullende rhizomanieresistentie nodig, dan is het advies om vooral in de vroegbestelling een keuze te maken om kosten op uw bietenzaad te kunnen besparen. Voor de nieuwe rassenlijst zijn geen kandidaatrassen met aanvullende rhizomanieresistentie en het kandidaatras voor het rhizoctoniasegment heeft slechts weinig tot geen verbeterde opbrengstverwachting ten opzichte van de bestaande rassen. Bestel niet teveel zaad, want besteld zaad kan niet meer retour geleverd worden.

Kies de juiste resistentie en zaadbehandeling
De keuze voor het ras hangt in de eerste plaats af van de resistentie die u nodig heeft op het perceel waar in 2019 de bieten komen. Daarna is de financiële opbrengst de belangrijkste eigenschap. Houd er rekening mee dat het gebruik van speciaal pillenzaad met de insecticiden Sombrero of Poncho Beta niet meer is toegestaan. In plaats daarvan is pillenzaad met Force te bestellen, maar de werking hiervan is minder breed. Force heeft geen werking tegen insecten die bovengronds schade kunnen aanrichten, zoals bladluizen of bietenvliegen. Bekijk daarom of pillenzaad met Force voor uw situatie wel nodig is! Meer informatie hierover is te vinden op www.irs.nl/teelthandleidingforce.

Om u te helpen bij de juiste keuze voor de benodigde resistentie en zaadbehandeling krijgt u vanaf dit jaar bij het online bestellen van het zaad via het ledenportaal een advies wat gebaseerd is op gegevens van uw perceel/regio en teeltomstandigheden. Verdere informatie over rassenkeuze en de benodigde zaadhoeveelheid vindt u in het bericht ‘Rassenkeuze suikerbieten 2018’ van 12 december 2017. 


In de vroegbestelling kunt u bekende rassen met korting bestellen. Alleen in de resistentiecategorieën bietencysteaaltjes en standaard rhizomanie worden betere rassen verwacht en kan het lonen om (deels) op de hoofdbestelling te wachten.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 19 nov 12:00 tot 20 nov 12:00 A
  • 20 nov 12:00 tot 21 nov 12:00 A
  • 21 nov 12:00 tot 22 nov 12:00 A
  • 22 nov 12:00 tot 23 nov 12:00 A
  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Leer van uw bietenhoop


Aan bieten aan de hoop is nog het nodige waar te nemen. Ook de gerooide biet geeft nog diverse signalen af. In dit bericht een aantal symptomen, de oorzaken en signalen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Voorkom oogstverliezen met App

In deze film wordt uitgelegd hoe de IRS-App oogstverliezen en het puntmaatje werkt. Heeft u de IRS-App al gedownload? Zo niet, scan onderstaande QR-code voor Android of iOS:     
      Android                    iOS

Ook online is de applicatie Oogstverliezen te gebruiken. 

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.