Weblog: Een slag dieper Pagina printen

donderdag 26 juli 2018

Deze weblog is op 26 juli 2018 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

De droogte van de afgelopen tijd toont veel van wat dieper in de grond zit en je anders meestal ontgaat. Zo maar een voorbeeld: boven een best lang geleden met een kettinggraver aangelegde drainage staan de bieten beter overeind. De wortels van de biet gaan daar dieper, mede geholpen door de gangen die regenwormen hebben gegraven tot aan de drains. Knap hoe deze ‘tunnelgravers’ dat doen en uitermate nuttig. Op anderen plekken zie je oude kavelindelingen, sporen van oude wegen of gedempte sloten. Uiteraard kan een mindere plek ook een andere oorzaak hebben zoals bietencysteaaltjes. Steeds geldt: ga een slag dieper om de oorzaak te achterhalen.

We hadden onlangs 2 workshops ‘ziekten en plagen van de suikerbiet’ voor bietenadviseurs. Met recent ingezonden monsters voor IRS-diagnostiek was te oefenen op een grote variatie aan praktijkmateriaal om nog betere diagnoses te stellen. Aangevuld met inhoudelijke presentaties en discussies zijn de deelnemers nog beter voorbereid om wat op ons afkomt bij insecten en bladschimmels. Zelfs zeer ervaren adviseurs waren gretig om bij te leren en ervaringen te delen om een slag dieper te komen in diagnostiek.

Ik zou graag zien dat we ook een slag dieper komen in de beoordeling van de ondergrond en de bodemstructuur. In de recente bodemstrategie, op 23 mei aangeboden aan de Tweede Kamer, staat het streefbeeld dat alle bodems in 2030 duurzaam worden beheerd.
Het besef hoe we omgaan met de (ondergrond) kan snel toenemen als we systematisch van het hele bodemprofiel de structuur beoordelen. Ik ben benieuwd of mijn advies ‘kijk in de ondergrond’ uit 1996 over enige jaren gemeengoed is en de bodemstructuur systematisch wordt beoordeeld en vastgelegd.

Contact: Frans Tijink

« Terug naar nieuws