Wat te doen met gele bieten? Pagina printen

dinsdag 17 juli 2018

Op diverse percelen is het bietenloof egaal licht gekleurd. Dit kan men toeschrijven aan de lange, droge periode, aan structuurgebrek of aan het ras. De vraag is of we hier iets aan moeten doen, bijvoorbeeld een extra stikstofgift of een bespuiting met een groeibevorderaar.

Lichte kleur door droogte
Door een langere periode van droogte krijgt het loof vaak een wat lichtere kleur. Dit komt doordat de water- en daardoor ook de stikstofopname door de droogte op een laag pitje staat. Zolang het loof niet echt geel is, is dit niet echt nadelig voor de groei. Als de droogte voorbij is, zal de hoeveelheid beschikbare stikstof voor het bietengewas snel toenemen en het bietenloof snel groener worden. Nu extra (vloeibare) stikstof geven zal het loof wellicht wel wat sneller groen krijgen, maar is zeker niet rendabel.

Geelverkleuring door slechte structuur
Door de hevige neerslag in mei en begin juni zijn er op veel percelen structuurplekken ontstaan, waarin de bieten een gelige kleur hebben en slecht groeien. Dit door een slechte wortelontwikkeling met een beperkte opname van zuurstof, water en nutriënten als gevolg. De droogte die hierop volgde heeft hier zeker geen goed aan gedaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat nu een extra stikstofgift op deze plekken niet rendabel is.

Groeibevorderaars?
De laatste jaren zien we een toename van het gebruik van allerlei groeibevorderaars in de bietenteelt. Uiteraard met als doel de gestagneerde groei weer op gang te brengen om zodoende de opbrengst op te krikken. We hebben de afgelopen jaren een aantal producten op één of meer proefvelden onderzocht. Deze producten gaven uiteindelijk geen hogere opbrengst.

Kleurverschillen tussen rassen
Tussen rassen kunnen onder dezelfde omstandigheden grote verschillen in loofkleur zijn: van licht geel tot donker groen. De loofkleur heeft dan geen invloed op de suikeropbrengst.
Het antwoord op de vraag ‘wat te doen met gele bieten?’ is dan ook: ‘niets!’ Vaak worden ze na voldoende neerslag in de verdere loop van het groeiseizoen weer helemaal groen.


Er zijn loofkleurverschillen tussen rassen. Hier een ras met lichte naast een ras met donkere loofkleur.

Contact: Peter Wilting

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.