Laat schieters geen zaad zetten Pagina printen

maandag 16 juli 2018

Links en rechts zien we op verschillende percelen steeds grotere schieters. Meestal zijn het er niet heel veel, maar schieters die al langere tijd bloeien zullen spoedig zaad gaan vormen. Het is nu de hoogste tijd om ze te verwijderen.

Schieters snel in bloei
Dit jaar gaan de schieters sneller bloeien en rijp zaad produceren dan andere jaren door de snelle ontwikkeling van het gewas. Eén enkele plant kan gemakkelijk 4.500 zaden vormen die in volggewassen een groot onkruidprobleem op kunnen leveren. Wacht daarom nu niet langer met ze te verwijderen. Als u te lang wacht zal er rijp zaad aan de schieter komen, en moet u ze van het land dragen. Behalve dat het veel meer werk is, loopt u ook nog het risico dat er zaad uitvalt.

Praktische informatie over het verwijderen van schieters vindt u in een eerder bericht en in een film over dit onderwerp.

Bescherm uzelf
ls er op het bietenperceel al gespoten met fungiciden, dan dient u voorzorgsmaatregelen in acht te nemen voor persoonlijke bescherming. Tot twee weken na een behandeling is het advies lange mouwen, handschoenen en een lange broek te dragen. Lees hierover meer op het etiket van het gebruikte middel.


Verwijder schieters voordat ze zaad produceren. Zo voorkomt u problemen met onkruidbieten in volgende teelten.

Contact: Noud van Swaaij

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.