Bladschimmelbestrijding en extreme droogte Pagina printen

maandag 16 juli 2018

Het is droog en de verwachting momenteel is dat de komende 14 dagen nog geen regen van betekenis gaat vallen. Veel bietenpercelen op met name de lichte gronden zullen te maken krijgen met slapende bieten die ook ’s nachts niet meer overeind komen. Daar zal dus het blad gaan verbranden en of afsterven. Dit heeft gevolgen voor de bladschimmelbestrijding.

Bespuiting op slaphangend loof minder effectief
Voor een goede werking moeten de fungiciden opgenomen worden door het blad. Dit gaat het beste bij opstaand, vitaal blad. Bladeren die slap hangen nemen de fungiciden veel minder goed op. Het effect van een bespuiting zal dan veel minder zijn. Het advies is om een bespuiting uit te voeren op het moment dat er zoveel mogelijk bladeren overeind staan. Dit zal veelal ’s morgens vroeg zijn.

Percelen waar blad afsterft en die niet (kunnen) worden beregend
Op percelen waar de bieten slapen en ’s nachts niet meer overeind komen gaat het blad afsterven. Met de huidige weersberichten is de verwachting dat op deze percelen, indien ze niet beregend worden, vrijwel al het blad zal gaan afsterven. In dat geval is het beter om de bladschimmelbespuitingen uit te stellen tot de eerste vlekjes zichtbaar zijn op het nieuw gevormde blad. Dit zal 1 à 2 weken na de regen van betekenis zijn. Hou dit wekelijks in de gaten.

Overige percelen
Op percelen die beregend (blijven) worden of waar de bieten niet slapen, is het advies om te blijven controleren op bladschimmels en bij aantasting of uitbreiding van de aantasting een bestrijding uit te voeren.


De aanhoudende droogte heeft consequenties voor de bladschimmelbestrijding.


Blijf beregende of vitale percelen controleren op bladschimmels.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.