Bietencysteaaltjes: nog ieder jaar worden telers erdoor verrast Pagina printen

donderdag 12 juli 2018

Op dit moment zijn op veel percelen slapende bieten zichtbaar. Dit kan komen door de droogte, maar bij IRS Diagnostiek is in een aantal gevallen vastgesteld dat dit een gevolg was van bietencysteaaltjes. Het betrof op die percelen vatbare rassen of partieel resistente rassen met zeer hoge aantallen bietencysteaaltjes. Zeker in deze droge zomer, zal dit grote gevolgen hebben voor de opbrengst. Daarom adviseren wij telers om bietenpercelen voor 2019 nu te bemonsteren en te laten analyseren op bietencysteaaltjes.

Partieel resistente rassen
Alle huidige bietencysteaaltjesresistente bietenrassen zijn partieel resistent (zie voor meer uitleg de teelthandleiding). Ook partieel resistente rassen laten bij zware besmettingen nog altijd opbrengst liggen. Heeft u nog de keuze uit meerdere percelen voor de bietenteelt in 2019? Kies dan voor het perceel met de laagste besmetting met bietencysteaaltjes.

Grondmonsters
U kunt het grondmonster het beste nemen na de voorgaande hoofdteelt en voor de inzaai van een eventuele groenbemester. Er is echter één uitzondering: neem het grondmonster niet direct na een teelt van waardgewassen. Waardgewassen voor het witte bietencysteaaltje zijn bieten, spinazie en koolsoorten, maar ook melganzevoet. Voor het geel bietencysteaaltje zijn naast bieten, spinazie, melganzevoet en koolsoorten ook erwten en andere vlinderbloemigen een waardplant.
Aangezien de bietencysteaaltjes niet homogeen verdeeld over het perceel voorkomen, is het advies om 1 monster te laten analyseren per 1 à 2 hectare. Een monster dient te bestaan uit minimaal 60 steken.

Overige aaltjes
Als u wilt weten of er ook andere aaltjes op het perceel aanwezig zijn, dan is de periode december tot en met maart een geschikt moment om dit vast te stellen. Nu is het alleen zinvol om te bemonsteren voor bietencysteaaltjes.

Meer informatie over aaltjes en het nemen van grondmonsters vindt u in onze Teelthandleiding ‘Aaltjes’.


Voorkom slapende bieten in 2019 door nu al te bemonsteren op bietencysteaaltjes.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.