Nieuws uit de bietenkliniek: Zilvergrijze bladeren Pagina printen

donderdag 12 juli 2018

Bij diagnostiek zijn al diverse monsters binnengekomen van zilvergrijze bladeren. De bladeren zijn door de wind gedeeltelijk ondersteboven komen te liggen in het bietenperceel, waarbij de naar boven gerichte onderzijde vervolgens grijs wordt door een combinatie van wind en zon. Soms betreft het een linker- of rechtergedeelte van het blad, maar soms ook de toppen van de bladeren.
Het betreft een heel ander fenomeen dan de zilverziekte, die door een bacterie wordt veroorzaakt en waarover meer te lezen is in het bericht: ‘Nieuws uit de Bietenkliniek: Curtobacterium duikt op’.


Een zilvergrijze bladtop die ontstaan is door een combinatie van wind en zon.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Toelatingssituatie

Een actuele lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.